Tài khoản tiền dự phòng trả nợ (Debt service reserve account – DSRA)

Tài khoản tiền dự phòng trả nợ (Debt service reserve account – DSRA) là một thành phần quan trọng sử dụng trong mô hình tài chính (financial model) nói riêng và tài trợ dự án (project finance) nói chung. Mục đích chính của tài khoản này là bảo vệ người cho vay hay ngân hàng, trước các biến động bất ngờ, hoặc gián đoạn của dòng tiền sẵn có từ người đi vay trong việc trả nợ gốc và lãi tới người cho vay. Những khoản tiền này, về cơ bản chỉ dùng khi có rủi ro không trả được nợ xảy ra, thường được người đi vay thiết lập hay dự trữ vào cuối giai đoạn xây dựng, cũng là khi khoản vay bắt đầu đến hạn phải trả ngân hàng.

dsra là gì

dsra là gì

DSRA là gì?

Một tài khoản dự phòng trả nợ  là một quỹ dự trữ tiền mặt do người đi vay lập nên đảm bảo khả năng trả nợ, được sử dụng tại thời điểm người đi vay không có tiền mặt sẵn có để trả nợ. Nó thường có giá trị tương ứng số tiền phải trả nợ trong x tháng. Ví dụ, người cho vay hay ngân hàng có thể yêu cầu người đi vay để ra một khoản tiền dự trữ DSRA có giá tri bằng tiền gốc và lãi phải trả trong 6 tháng tới. Tài khoản này vì vậy có mục đích là đảm bảo an toàn cho người cho vay trong trường hợp dự án hay người đi vay không có đủ tiền để trả nợ nhưng làm tăng chi phí cho người đi vay khi họ phải để ra một khoản vốn để duy trì tài khoản này. Khoản lãi nhận được từ tài khoản này thường bằng lãi suất tiền gửi, và thấp hơn chi phí vốn (lợi suất yêu cầu) của chủ đầu tư.

Mục đích của Tài khoản Dự trữ Dịch vụ Nợ

Tài khoản Dự trữ Dịch vụ Nợ hoạt động như một biện pháp an toàn để đảm bảo rằng các khoản thanh toán cần thiết cho người cho vay có thể được đáp ứng. Đây là một phần quan trọng của tài trợ dự án và thường được sử dụng để đảm bảo bên vay có được sự linh hoạt để giải quyết các vấn đề hoặc cơ cấu lại khoản nợ của họ trong thời gian mà tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ dưới 1. DSRA có thể rất quan trọng đối với những người cho vay đang lo lắng về người vay không trả được nợ.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Tầm quan trọng của Tài khoản Dự trữ Dịch vụ Nợ trong Tài chính Dự án

Tài khoản Dự trữ Dịch vụ Nợ thường tồn tại trong tài chính dự án. Điều này đặc biệt đúng đối với tài trợ dự án không truy đòi, trong đó người cho vay chỉ được quyền hoàn trả lợi nhuận từ dự án được tài trợ. DSRA thường được tạo ra sau khi khoản vay được hoàn trả, chẳng hạn như sau khi xây dựng một dự án.

Nếu các dòng tiền sẵn có của dự án để trả nợ không đủ để đáp ứng các nghĩa vụ nợ , thì tài khoản dự phòng dịch vụ nợ sẽ được ghi có. Thông thường, trong hợp đồng tín dụng, tài khoản dịch vụ nợ được yêu cầu bởi người vay vì lợi ích của đại lý.

See also  Điện trở dây dẫn, Sự phụ thuộc của Điện trở vào Chiều dài dây dẫn | Bostonenglish.edu.vn

Tính toán DSRA

Ví dụ 1 hợp đồng vay quy định Nghĩa vụ trả nợ gốc + Lãi tại từng thời điểm như sau:

31/12/2016 – 22

30/06/2017 – 35

31/12/2017 – 53

30/06/2018 – 21 (thời điểm thanh toán nợ cuối cùng)

Khi đó nếu dự án dự định trích lập tài khoản dự phòng trả nợ trước cho nghĩa vụ trả nợ trong 12 tháng tới, có nghĩa là tài khoản dự phòng tại từng tháng (T12/2016, T6/2017, T12/2017) sẽ như sau:

T12/2016: 35+53=88

T6/2017: 53+21=74

T12/2017: 21 (khoản nợ phải trả cuối cùng của khoản vay)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Cách hạch toán DSRA

DSRA là một tài khoản tiền và vì vậy nó là một tài sản trong bảng cân đối kế toán. Khi tài khoản này được tài trợ (ghi nợ) thường vào cuối kỳ xây dựng, chúng ta sẽ tương ứng lấy từ nguồn tài trợ, có thể từ tiền mặt sẵn có, có thể từ nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Nguyên tắc hình thành và sử dụng DSRA

Tài trợ cho DSRA được coi là một phần tổng chi phí của dự án, cùng với lãi phải trả trong quá trình xây dựng (Interest During Construction – IDC) và các chi phí tài chính. Thông thường DSRA không được tài trợ như một phần của chi phí dự án ban đầu, mà được tài trợ thông qua dòng tiền CFADS được tạo ra trong giai đoạn hoạt động ban đầu của dự án. DSRA thường được tài trợ với giá trị tương đương nghĩa vụ trả nợ tiền gốc và lãi (debt services) là sáu tháng hoặc thậm chí một năm.

Trong đa số các trường hợp DSRA sẽ được phân bổ từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sau khi đã trả nợ xong khoản nợ đến hạn tại thời điểm đó, nhưng trước khi phân bổ đến vốn chủ sở hữu và các khoản nợ thứ cấp.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

DSRA sẽ được giải phóng khi số dư đạt đến mức cao và sẽ được dự trữ thêm khi không đủ số dư. Thời gian duy trì tài khoản này thường bằng đúng thời gian của kỳ trả nợ.

Trong trường hợp Nghĩa vụ trả nợ (debt services) > Dòng tiền sẵn có để trả nợ (cash flow available for debt service – CFADS) hay tiền mặt có sẵn, người đi vay có thể sử dụng quỹ dự trữ DSRA này để giảm thiểu sự thiếu hụt trên. Khi đó DSRA có thể cung cấp cho các dự án thêm thời gian để giải quyết các vấn đề hoạt động, nhằm tránh khả năng không trả được nợ (Default).

Nghĩa vụ trả nợ (debt service hay còn gọi là repayments) ở đây có nghĩa là “nợ lãi + nợ gốc” và CFADS đơn giản là một phần của dòng tiền dự án tạo ra nhưng để dành riêng cho việc trả nợ.

DSRA trong tài trợ dự án và sử dụng trong mô hình tài chính

Quy mô khoản nợ thường được thiết kể thích hợp về cấu trúc vốn (vốn vay/vốn chủ sở hữu) và kế hoạch trả nợ gốc và lãi (theo quý/nửa năm hay 1 năm 1) để mà người đi vay không cần phải rút tiền dự dữ từ DSRA để trả nợ.

Mặc dù khái niệm về DSRA là khá rõ ràng nhưng việc mô hình hóa thể hiện nó trong mô hình tài chính không phải là dễ dàng. Nó sẽ đòi hỏi phải thiết kế một công thức áp dụng các hàm cơ bản như IF(), OR(), AND(), MAX(), MIN() để thể hiện mối quan hệ giữa DSRA với số tiền dư nợ vay tại mỗi thời điểm và số tiền lãi phải trả tại mỗi thời điểm. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách mô hình hóa tài khoản này trong các bài thực hành cụ thể nhé.

See also  Hướng dẫn hạch toán nhập kho nguyên liệu, vật liệu năm 2019 | Bostonenglish.edu.vn

Cách tính đến DSRA trong một mô hình tài chính

DSRA và phương pháp tài trợ là điều quan trọng cần xem xét khi tạo mô hình tài chính cho một dự án. Nguồn vốn của DSRA, cũng như việc sử dụng tài khoản dự trữ này, sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền vào và ra.

Việc xây dựng lịch trình nợ và dự phòng có thể rất hữu ích trong việc xác định DSRA sẽ ảnh hưởng như thế nào đến dòng tiền của một dự án. Sau đây là một ví dụ về lịch trình nợ và dự phòng:

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Tài khoản Dự trữ Dịch vụ Nợ (DSRA) - Tính toán Mẫu

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Tài nguyên bổ sung

CFI là nhà cung cấp chính thức của chương trình chứng nhận Nhà phân tích định giá & mô hình tài chính toàn cầu (FMVA) ™ , được thiết kế để giúp bất kỳ ai trở thành nhà phân tích tài chính đẳng cấp thế giới. Để tiếp tục thăng tiến sự nghiệp của bạn, các tài nguyên bổ sung dưới đây sẽ hữu ích:

 • Dự án tài chính
 • Khả năng Nợ
 • Tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ
 • Nợ vay so với Tài trợ vốn cổ phần

Hoạt động và nguồn vốn của tài khoản dự phòng nghiệp vụ nợ

DSRA thường được tài trợ tới số dư mục tiêu động. Số dư mục tiêu cho DSRA bao gồm cả số tiền trả lãi và gốc. Các yêu cầu sẽ được xác định trong bảng điều khoản và có thể bao gồm các khoản phí nhất định. Mục tiêu thường là sáu đến 12 tháng hoặc thậm chí có thể là một số tiền cố định.

Phương thức tài trợ để thành lập DSRA (tài trợ ban đầu của DSRA) thường được nêu trong bảng điều khoản, có thể là một trong những điều sau:

 • Được tài trợ đầy đủ vào ngày cuối cùng của quá trình xây dựng;
 • Được tài trợ một phần vào ngày cuối cùng của quá trình xây dựng, sau đó được tích lũy từ các dòng tiền của dự án; hoặc,
 • Tích lũy hoàn toàn từ dòng tiền của dự án

Mô hình hóa DSRA trong mô hình tài chính dự án

Mục tiêu DSRA

Số dư Mục tiêu được thực hiện tùy thuộc vào dịch vụ nợ trong tương lai và dựa trên bảng điều khoản ngân hàng. Các khoản tiền gửi và rút tiền, đến và đi từ DSRA được tính bằng cách so sánh số dư mục tiêu và số dư đầu kỳ.

 • Yêu cầu ký quỹ khi Số dư mục tiêu vượt quá Số dư đầu kỳ của DSRA
 • Rút tiền Mục tiêu vượt quá Số dư mở DSRA so với Số dư Mục tiêu

Mô hình hóa cơ chế của DSRA liên quan đến việc liên kết công thức trong các thành phần khác nhau của dòng tiền của dự án và chính DSRA. Về cơ bản, mô hình hóa DSRA liên quan đến dòng tiền vào và dòng tiền ra như được mô tả dưới đây:

Dòng tiền vào (BỔ SUNG VÀO DSRA TỪ DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN)

 • Nguồn vốn ban đầu của DSRA: Các cách tài trợ khác nhau đã được thảo luận ở trên
 • Tài trợ từ ngân lưu: Đây là tài trợ từ dòng tiền của dự án (sử dụng tiền mặt có sẵn để tài trợ cho DSRA) để nạp DSRA vào số dư mục tiêu

Dòng tiền ra (LIÊN QUAN ĐẾN DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN TỪ DSRA)

 • Giải phóng dòng tiền (trong lúc túng quẫn): Đây là giải phóng dòng tiền từ số dư khả dụng trong DSRA để tài trợ cho khoản thiếu hụt trong CFADS, đây là khi DSCR <1,00x. Để tìm hiểu thêm thông tin về DSCR, vui lòng tìm liên kết tại đây .
 • Giải phóng cho ngân lưu (lượng tiền mặt dư thừa được giải phóng): Đây là sự giải phóng từ DSRA để giảm số dư xuống số dư mục tiêu của nó, bao gồm cả việc giải phóng vào ngày đáo hạn cuối cùng
See also  Replicate Là Gì - Nghĩa Của Từ : Replicate | Bostonenglish.edu.vn

Nói chung, lãi suất thu được trên số dư của DSRA và được ghi nhận theo cách tương tự như lãi suất trên số dư tiền mặt trong thác dòng tiền

Vị trí của DSRA trong báo cáo tài chính

DSRA là số dư tiền mặt thuộc sở hữu của người vay và do đó nằm trên tài sản hiện tại trên bảng cân đối kế toán.

Xét về vị trí trong thác dòng tiền, DSRA được xếp hạng thấp hơn dịch vụ nợ, nhưng được ưu tiên hơn vốn chủ sở hữu, do đó cung cấp thêm sự an toàn cho người cho vay. Dòng tiền vào và ra từ DSRA được liên kết với thác dòng tiền. Tiền vào DSRA là tiền mặt cho thác dòng tiền và tiền ra từ DSRA là dòng tiền cho thác dòng tiền.

Các mẹo cần ghi nhớ khi lập mô hình DSRA

Việc lập mô hình ban đầu của một DSRA khá phức tạp, tuy nhiên tin tốt là không có nhiều sự khác biệt giữa các tính toán DSRA từ dự án này sang dự án khác. Do đó, bạn có thể sử dụng mẫu mô hình DSRA của chúng tôi, có thể tải xuống ở trên và xem qua tệp với hội thảo trên web kèm theo có thể tìm thấy tại đây.

Một số mẹo chính cần xem xét khi lập mô hình DSRA như sau:

 • Nguồn vốn từ dòng tiền của dự án để nạp DSRA / c không được vượt quá số tiền mặt sẵn có để tài trợ cho DSRA
 • Số dư của DSRA không bao giờ được âm
 • Việc ‘bổ sung vào’ và ‘giải phóng khỏi’ DSRA không được xảy ra đồng thời
 • Trong trường hợp cơ sở, ngoài khoản tài trợ ban đầu và bản phát hành cuối cùng, tất cả các chuyển động DSRA khác phải ở mức tối thiểu
 • Tổng của tất cả các chuyển động tiền mặt và tài trợ ban đầu phải bằng 0
 • Số dư DSRA phải bằng 0 vào cuối thời hạn khoản vay và sẽ giảm dần trong các khoảng thời gian tính đến thời điểm đó

Lưu hành với DSRA

DSRA thường có thể gây ra sự tuần hoàn trong mô hình và thường thì một macro copy-paste sẽ được yêu cầu để phá vỡ sự tuần hoàn này. Sơ đồ dưới đây trình bày về quy trình lưu hành chung với DSRA. Nói qua các bước theo chiều kim đồng hồ:

Mục tiêu của DSRA ngày hôm nay dựa trên dịch vụ nợ trong tương lai. Nếu các khoản thanh toán nợ được tạo ra, thì các khoản hoàn trả sẽ dựa trên dòng tiền có sẵn cho dịch vụ nợ (CFADS). Một thành phần của CFADS trong thu nhập liên tục. Để tính thu nhập từ tiền lãi, điều này thường dựa trên số dư tiền mặt được chuyển về phía trước. Số dư tiền chuyển sang, là số dư tiền mặt được chuyển sang từ các kỳ trước. Số dư tiền mặt được chuyển tiếp phụ thuộc vào ngân lưu ròng trong kỳ, phụ thuộc vào lượng tiền mặt cần thiết cho DSRA.

Lưu ý rằng tính luân chuyển này chỉ xảy ra khi hoàn trả nợ gốc, nếu phương thức trả nợ là niên kim (không phụ thuộc vào CFADS), tính luân chuyển này sẽ bị loại bỏ.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Dsra là gì
 • DSCR
 • DSCR formula
 • Debt service coverage ratio
 • Bad debt coverage ratio
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply