Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ ? | Bostonenglish.edu.vn

Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ ?. Thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ vì.

Thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ vì :

–    Thời kì Gúp-ta, đạo Phật tiếp tục đã được truyền bá mạnh mẽ.

–    Cùng với sự truyền bá đạo Phật, rất nhiều chùa hang (đục đẽo hang đá thành chùa) đã ra đời. Cùng với chùa là những pho tượng Phật được điêu khắc bằng đá hoặc trên đá.

–    Ấn Độ giáo (Hinđu giáo) cũng ra đời và phát triển và tôn giáo thu hút phần lớn tín đồ ở Ấn Độ. Để thờ các vị thần của Hinđu giáo, người ta cũng xây dựng rất nhiều ngôi đền bằng đá đồ sộ hoặc đúc những pho tượng bằng đồng với phong cách nghệ thuật độc đáo.

Quảng cáo

Chữ Phạn được dùng phổ biến dưới thời Gúp-ta :

-> Thời Gúp-ta đã có những công trình kiến trúc, điêu khắc, những tác phẩm văn học tuyệt vời, làm nền cho văn hoá Ấn Độ, có giá trị vĩnh cửu, xuyên suốt thời gian lịch sử của loài người.

See more articles in the category: Wiki
See also  Phân Loại Tiếng Anh Là Gì, Phân Loại | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply