Tại sao phải tiến hành kiểm tra,xử lí hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp ? | Bostonenglish.edu.vn

Ôn tập Phần I – Trồng trọt – Câu 8 trang 53 SGK Công Nghệ 7. Tại sao phải tiến hành kiểm tra ,xử lí hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp ?

Tại sao phải tiến hành kiểm tra ,xử lí hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp ? 

Hướng dẫn trả lời: 

Chỉ gieo những hạt giống tốt và trồng cây con khoẻ mạnh, không có mầm bệnh. Phải biết rõ lý lịch nơi sản xuất hạt giống. Hạt giống nhập nội phải qua kiểm dịch thực vật. Trước khi gieo trồng hạt giống phải được xử lý hoá chất hoặc nhiệt. Trước khi trồng cây con xuống ruộng cần xử lý Sherpa 0,1% để phòng và trừ sâu hại sau này.

Xử lý hạt giống trước khi gieo trồng để loại những hạt bị sâu mọt trong quá trình bảo quản, phòng trừ sâu hại đang bám trên hạt giống hoặc tấn công hạt giống sau khi nẩy mầm, giúp hạt giống nẩy mầm mạnh, đều, nhanh

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN. | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply