Tên các trường đại học bằng tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Tên đại học bằng tiếng Anh Tên đại học bằng tiếng Việt Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City International University Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City University of Information Technology Đại học công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh Department of Economics, Ho Chi Minh City National – University Khoa kinh tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City University of Economics Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City University of Pedagogy Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Hue University Đại học Huế Hue Medicine University Đại học Y khoa Huế Hue Economics University Đại học Kinh tế Huế Hue Arts University  Đại học Nghệ thuật Huế Hue Teacher’s Training University Đại học Sư phạm Huế Hue Agriculture and Sylvicultyre University Đại học Nông lâm Huế The University of Da Nang Đại học Đà Nẵng Thai Nguyen University Đại học Thái Nguyên
See more articles in the category: Wiki
See also  Hướng dẫn cách sử dụng hàm Subtotal để tính tổng thay cho hàm sum | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply