Thành phần dân cư và phân bố dân cư của Hoa Kì | Bostonenglish.edu.vn

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư – Thành phần dân cư và phân bố dân cư của Hoa Kì. Thành phần dân cư của Hoa Kì đa dạng

1. Thành phần dân cư:

Thành phần dân cư của Hoa Kì đa dạng. Hiện này, 83% dân số Hoa Kì có nguồn gốc châu Âu. Dân cư có nguồn gốc châu Phi vào khoảng 33 triệu người. Dân cư có nguồn gốc châu Á và Mĩ La tinh gần đây tăng mạnh. Dân Anh điêng (bản địa) chỉ còn khoảng hơn 3 triệu người.

2. Phân bố dân cư:

Do lịch sử, dân nhập cư phân bố ở những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, còn người Anh điêng bị dồn vào sinh sống ở vùng đồi núi hiểm trở phía tây.

Quảng cáo

Dân cư đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương.

Người dân Hoa Kì chủ yếu sống trong các thành phố. Tỉ lệ dân thành thị cao, năm 2004 là 79%. Các thành phố vừa và nhỏ (dưới 500 nghìn dân) chiếm 91,8% số dân đô thị, do vậy hạn chế được những mặt tiêu cực của đô thị hóa.

See more articles in the category: Wiki
See also  Truyền Thông Kỹ Thuật Số Là Gì, Phương Tiện Truyền Thông Kỹ Thuật Số | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply