Thành Phần Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Ingredients | Bostonenglish.edu.vn

Trong ngữ pháp tiếng Anh , thành phần là một bộ phận ngôn ngữ của một câu, cụm từ hoặc mệnh đề lớn hơn. Ví dụ, tất cả các từ và cụm từ tạo nên một câu được cho là thành phần của câu đó. Một thành phần có thể là một hình cầu , từ , cụm từ hoặc mệnh đề . Phân tích câu xác định chủ ngữ hoặc vị ngữ hoặc các phần khác nhau của lời nói, một quá trình được gọi là phân tích câu thành các thành phần của nó. Nó thực sự nghe phức tạp hơn nó.

Bạn đang xem: Thành phần tiếng anh là gì

Các thành phần trong ngữ pháp xác định các phần cấu trúc của một câu, cụm từ hoặc mệnh đề. Các thành phần có thể là các cụm từ, từ hoặc morphemes. Phân tích thành phần tức thì là một cách để xác định các thành phần.Phân tích có thể được sử dụng để xác định cấu trúc của một câu đã cho, khám phá ý nghĩa sâu xa của nó và khám phá các cách diễn đạt ý nghĩa khác. 

Định nghĩa cấu tử

Mọi câu (và mọi cụm từ và mệnh đề) đều có thành phần. Có nghĩa là, mỗi câu được tạo thành từ các bộ phận của những thứ khác phối hợp với nhau để làm cho câu có nghĩa.

Ví dụ, trong câu: “Con chó của tôi, Aristotle đã cắn người vận chuyển bưu điện vào mắt cá chân”, các bộ phận cấu thành là chủ ngữ, được tạo thành từ Cụm danh từ (“con chó của tôi Aristotle”) và vị ngữ, Cụm động từ (” cắn vào mắt cá chân của người vận chuyển bưu điện ”).

Cụm danh từ (viết tắt NP) được tạo thành từ một danh từ và các bổ ngữ của nó. Các bổ ngữ đứng trước danh từ bao gồm mạo từ, danh từ sở hữu, đại từ sở hữu, tính từ hoặc phân từ. Các bổ ngữ đứng sau bao gồm các cụm giới từ, mệnh đề tính từ và cụm phân từ.Cụm động từ (VP) được tạo thành từ một động từ và các phụ thuộc của nó (tân ngữ, bổ ngữ và bổ ngữ).

See also  Consulting Là Gì - Cái Nghề Tư Vấn Consultanting Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Xem thêm: Gallery Là Gì

Mỗi cụm từ trong câu có thể được chia nhỏ hơn nữa thành các thành phần riêng của nó. Chủ đề NP bao gồm danh từ (“Aristotle”) và đại từ sở hữu và danh từ (“Con chó của tôi”) sửa đổi Aristotle. Cụm động từ bao gồm động từ (“bit”), NP “người vận chuyển bưu điện” và cụm giới từ “trên mắt cá”.

Phân tích thành phần tức thì

Một phương pháp phân tích câu , thường được gọi là phân tích thành phần tức thời (hay phân tích vi mạch), được giới thiệu bởi nhà ngôn ngữ học người Mỹ, Leonard Bloomfield. Như Bloomfield đã xác định, phân tích vi mạch liên quan đến việc chia nhỏ một câu thành các phần của nó và minh họa nó bằng dấu ngoặc đơn hoặc sơ đồ cây. Mặc dù ban đầu được liên kết với ngôn ngữ học cấu trúc , phân tích vi mạch vẫn tiếp tục được sử dụng (dưới nhiều hình thức) bởi nhiều nhà ngữ pháp học đương đại . 

Mục đích của Phân tích thành phần tức thì là để hiểu cách cấu trúc câu, cũng như khám phá ý nghĩa sâu xa của câu dự định và có lẽ cách nó có thể được diễn đạt tốt hơn.

*

Trong sơ đồ này, câu “Con chó Aristotle của tôi đã cắn người vận chuyển bưu điện vào mắt cá chân” đã được chia nhỏ (hoặc “được phân tích cú pháp”) thành các thành phần riêng biệt. Câu có chứa chủ ngữ và vị ngữ , được phân tích thành Cụm danh từ và Cụm động từ : hai thứ đó được gọi là Thành phần ngay lập tức của câu. Mỗi IC sau đó được phân tích thêm thành các bộ phận cấu thành của riêng nó — IC của Cụm động từ bao gồm Cụm động từ khác (“bit người vận chuyển bưu điện”) và Cụm từ giới từ (“trên mắt cá”). Nội dung của IC — ví dụ, cụm danh từ chủ thể bao gồm xác định, danh từ và bổ ngữ — được gọi là các thành phần cuối cùng (UC) của cấu trúc đó;

See also  Hướng dẫn xáo trộn dữ liệu ngẫu nhiên với hàm SORTBY và RANDARRAY | Bostonenglish.edu.vn

Câu “Cậu bé sẽ hát,” có bốn dạng từ: mạo từ (sự), danh từ (cậu bé), động từ bổ ngữ (sẽ) và động từ (hát). Phân tích cấu tạo chỉ nhận ra hai bộ phận: chủ ngữ hoặc cụm danh từ (cậu bé) và vị ngữ hoặc cụm động từ “sẽ hát.”

Kiểm tra thay thế

Cho đến nay, các câu khá đơn giản. Trong câu “Edward trồng cà chua lớn như quả bưởi”, bộ phận cấu thành là chủ ngữ (đó sẽ là Edward) và vị ngữ (“trồng cà chua”); một thành phần khác là cụm từ “to như quả bưởi”, một cụm danh từ bổ nghĩa cho danh từ của vị ngữ. Trong phân tích thành phần, bạn đang tìm kiếm cấu trúc cơ bản cơ bản.

Xem thêm: Preset Là Gì – Có Nên Dùng Preset để Chỉnh Sửa ảnh

Kiểm tra thay thế, hay đúng hơn là “thay thế theo mẫu”, giúp xác định cấu trúc bên dưới bằng cách thay thế một chuỗi văn bản trong một câu bằng một đại từ xác định phù hợp. Điều đó cho phép bạn xác định xem liệu các thành phần cấu thành câu có được chia nhỏ thành những phần nổi bật nhỏ nhất hay không, những từ có thể được thay thế bằng một phần của bài phát biểu. Câu “Con chó của tôi, Aristotle đã cắn người vận chuyển bưu điện vào mắt cá chân” có thể được rút gọn thành “Nó cắn (cái gì đó)” và “cái gì đó” là tân ngữ của động từ, vì vậy có hai phần chính — danh từ và động từ — và mỗi phần những cái đó được coi là bộ phận cấu thành của câu trong sơ đồ.

Để tìm hiểu sâu về Edward và những quả cà chua của anh ấy, các tác giả sách giáo khoa Klammer, Schulz và Volpe hướng dẫn chúng ta về logic bằng cách sử dụng bài kiểm tra thay thế:

Edward , chủ đề, là một danh từ duy nhất và là, theo định nghĩa của chúng tôi, một cụm danh từ là tốt. Động từ chính mọc đứng một mình mà không cần bất kỳ phụ trợ và là toàn bộ cụm động từ chính. Mặc dù cà chua , bởi chính nó, có thể là một cụm danh từ, trong việc xác định các thành phần của câu, chúng tôi đang tìm kiếm chuỗi từ lớn nhất có thể được thay thế bằng một phần duy nhất của lời nói : danh từ, động từ, tính từ hoặc trạng từ. Hai sự kiện gợi ý rằng cà chua là lớn như bưởi được coi là một đơn vị duy nhất. Đầu tiên, trong câu này, toàn bộ cụm từ có thể được thay thế bằng một từ đơn cà chua (hoặc bằng một đại từ như cái gì đó), cho ra một câu hoàn chỉnh: Edward trồng cà chua hoặc Edward trồng thứ gì đó. Thứ hai, nếu bạn phân chia cấu trúc này, không có từ đơn lẻ nào có thể thay thế lớn như bưởi trong cấu trúc này, đồng thời cung cấp thông tin tương tự về cà chua. Ví dụ, nếu bạn cố gắng thay thế một tính từ đơn giản như to cho cụm từ này, bạn sẽ nhận được * Edward trồng cà chua lớn . Như vậy, dãy số hoàn
chỉnh cà chua to như quả bưởi là một cụm danh từ cấu thành bộ phận vị ngữ, ta xác định các bộ phận cấu tạo câu như sau:

See also  Evf Là Gì - Viewfinder Trên Máy Ảnh Số (Tiếp Theo) | Bostonenglish.edu.vn

Nguồn

Bloomfield, Leonard. “Ngôn ngữ”, xuất bản lần thứ 2. Chicago: Nhà xuất bản Đại học Chicago, 1984. Pha lê, David. “A Dictionary of Linguistics and Phonetics,” xuất bản lần thứ 6. Blackwell, 2008.Klammer, Thomas P., Muriel R. Schulz và Angela Della Volpe. “Phân tích ngữ pháp tiếng Anh,” xuất bản lần thứ 4. Pearson, 2004.Klinge, Alex. “Làm chủ tiếng Anh.” Walter de Gruyter, 1998Leech, Geoffrey N., Benita Cruickshank và Roz Ivanic. “Một AZ về Ngữ pháp & Cách sử dụng Tiếng Anh”, ấn bản thứ 2. Longman, 2001.Miller, Philip H. “Clitics and Constituents in Phrase Structure Grammar.” Garland, 1992″Oxford Dictionary of English Grammar.” Nhà xuất bản Đại học Oxford, 1994

Chuyên mục: Hỏi Đáp

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply