Thấu kính hội tụ có tiêu cự f= 20 cm. Vật AB trên trục chính, vuông | Bostonenglish.edu.vn

Thấu kính hội tụ có tiêu cự f= 20 cm. Vật AB trên trục chính, vuông góc với trục chính có ảnh A’B’ cách vật 18 cm.
a) Xác định vị trí của vật.
b) Xác định ảnh, vẽ ảnh.
. Bài 29.13 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 – Bài 29: Thấu kính mỏng

Thấu kính hội tụ có tiêu cự f= 20 cm. Vật AB trên trục chính, vuông góc với trục chính có ảnh A’B’ cách vật 18 cm.

a) Xác định vị trí của vật.

b) Xác định ảnh, vẽ ảnh.

a) Trong mọi trường hợp (Hình 29.3G):

AA’ = |d + d’|

Do đó theo đề bài: |d + d’|  = 18cm

Với (d’ = frac{{df}}{{d – f}} = frac{{20d}}{{d – 20}})

  ta suy ra:

(begin{array}{l}
d + frac{{20d}}{{d – 20}} = pm 18\
Rightarrow {d^2} pm 8d mp 360 = 0
end{array})

Giải:

Quảng cáo

* d2 – 18d + 360 = 0: phương trình vô nghiệm.

* d2 + 18d – 360 = 0: có hai nghiệm.

Hai vị trí của vật:

d1 = 12cm; d2 = -30cm.

Chú ý: Phương trình d2 – 18d + 360 = 0 ứng với vật thật – ảnh thật.

Ta biết khi đó AA’min = 4f = 80cm

Do đó trị số AA’ = 18cm không phù hợp.

b) – Với d1 = 12cm: ảnh ảo à : d1’ = -30cm

– Với d2 = -30cm: vật ảo à d2’ = 12cm (không xét).

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  âm đệm Là Gì - Làm Thế Nào Học Tiếng Việt Hiệu Quả | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply