Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? | Bostonenglish.edu.vn

Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm?. Câu 3 trang 75 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 – BÀI 26. CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ

Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Tại sao nước ta phải hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm. kể tên một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.

Ngành công nghiệp trọng điểm của một quốc gia là ngành công nghiệp giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành công nghiệp, có thế mạnh lâu dài, đem lại hiệu quả cao về kinh tế- xã hội- môi trường, đồng thời có ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp khác. Vd: đối với 1số quốc gia, công nghiệp hóa chất, công nghiệp năng lượng hay công nghiệp thực phẩm được coi là ngành công gnhiệp trọng điểm vì chúng cung cấp nguyên liệu cho sản xuất hoặc phục vụ cho sinh hoạt… 

– Các ngành công nghệ trọng điểm:

+ Công nghiệp khai thác nhiên liệu

+ Công nghiệp điện

Quảng cáo

+ Một số ngành công nghiệp nặng khác

+ Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm

+ Công nghiệp dệt may

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Những đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh, sinh viên | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply