Thế nào là nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng ? Nêu vai trò của | Bostonenglish.edu.vn

Bài 5 trang 20 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Thế nào là nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng ? Nêu vai trò của chúng trong cơ thể sống

nguyên tố đại lượng

nguyên tố đại lượng

 

Thế nào là nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng ? Nêu vai trò của chúng trong cơ thể sống

– Nguyên tố đại lượng là nguyên tố mà lượng chứa trong khối lượng chất sống của cơ thể lớn hơn 0,01%. Ví dụ : c, H, o, N, p, K, s, Ca, Na…

– Các nguyên tố vi lượng là nguyên tố mà lượng chứa trong khối lượng chất sống của cơ thể ít hơn 0,01%. Ví dụ : Mn, Cu, Mo…

–    Vai trò của các nguyên tố :

+ Nguyên tố đại lượng :

Cấu tạo nên các hợp chất (vô cơ, hữu cơ) xây dựng cấu trúc tế bào.
Cấu tạo nên các cơ quan, bộ phận của cơ thể sinh vật.
Có vai trò quan trọng trong dự trữ và cung cấp năng lượng cho các hoạt động của các cơ thể sống.
Có vai trò quan trọng trong các hoạt động sinh lí của cơ thể như co cơ, dẫn truyền xung thần kỉnh.

+ Nguyên tố vi lượng : là thành phần cấu trúc bắt buộc của hàng trăm hệ enzim xúc tác cho các phản ứng sinh hoá trong tế bào.

Các nguyên tố đại lượng gồm?

A.C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe

B.C, H, O, N, P, K, S, Ca,Mg

C.C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn

D.C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu

Đáp án đúng B.

Các nguyên tố đại lượng gồm C, H, O, N, P, K, S, Ca,Mg, các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong đời sống thực vật, là những nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.

See also  Bửu Điền Là Ai - Tiểu Sử Color Man Là Ai | Bostonenglish.edu.vn

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

Trong cơ thể thực vật chứa nhiều nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tuy nhiên, chỉ có 17 nguyên tố C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với sự sinh trưởng của mọi loài cây.

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là:

– Là những nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.

– Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.

– Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể.

Phân loại

Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thường được phân thành nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng, dựa vào hàm lượng của chúng trong mô thực vật.

– Nguyên tố đại lượng gồm: C, H,O, N, S, P, K, Ca, Mg.

– Nguyên tố vi lượng gồm: Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.

Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây

Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong đời sống thực vật :

– Tham gia vào các thành phần cấu tạo nên hệ thống chất nguyên sinh, cấu trúc nên tế bào và các cơ quan

– Nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều chỉnh quá trình trao đổi chất, các hoạt động sinh lí trong cây:

+ Thay đổi các đặc tính lý hóa của các chất keo nguyên sinh

+ Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động trao đổi chất

+ Điều chỉnh quá trình sinh trưởng của cây

– Tăng tính chống chống chịu cho cây trồng đối với các điều kiện bất lợi của môi trường.

– Hiện tượng thiếu các nguyên tố dinh dưỡng thường được biểu hiện thành những dấu hiệu màu sắc đặc trưng trên lá.

Ví dụ:

Thiếu đạm (N): lá vàng nhạt, cây cằn cỗi.

Thiếu lân (P): lá vàng đỏ, trổ hoa trễ, quả chín muộn.

Thiếu Kali: ảnh hưởng đến sức chống chịu của cây.

Thiếu Ca: ảnh hưởng đến độ vững chắc của cây, rễ bị thối, ngọn cây khô héo.

– Các nguyên tố này tham gia cấu tạo nên các chất sống và điều tiết các hoạt động sống của cây.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Vai trò của nguyên tố đại lượng?

Trả lời:

– Nguyên tố đại lượng :

See also  Những câu nói hay nhất về mưa nắng trên đời | Bostonenglish.edu.vn

+ Cấu tạo nên các hợp chất (vô cơ, hữu cơ) xây dựng cấu trúc tế bào.

+ Cấu tạo nên các cơ quan, bộ phận của cơ thể sinh vật.

+ Có vai trò quan trọng trong dự trữ và cung cấp năng lượng cho các hoạt động của các cơ thể sống.

+ Có vai trò quan trọng trong các hoạt động sinh lí của cơ thể như co cơ, dẫn truyền xung thần kinh.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Cùng Bostonenglish tìm hiểu thêm về nguyên tố dinh dưỡng nhé.

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây:

– Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là:

+ Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.

+ Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.

+ Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

Vai trò của nguyên tố đại lượng?

– Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu gồm:

Nguyên tố đại lượng: Nguyên tố đại lượng là nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể với số lượng lớn, bao gồm : C, H, O, N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Si, Na, Al,…Các nguyên tố này chiếm 99,95% khối lượng khô của cây. Vai trò chính của các nguyên tố đại lượng là tham gia trực tiếp vào các thành phần cấu trúc của tế bào, mô, cơ quan và tham gia vào các quá trình năng lượng.  Nguyên tố vi lượng là nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể với một lượng rất nhỏ, bao gồm : Cu, Zn, Mn, Co, Mo, B,…Các nguyên tố này chỉ chiếm 0,05% khối l­ượng khô của cây, nhưng lại có vai trò rất lớn trong quá trình trao đổi chất của cây.

Nguyên tố vi lượng: Các nguyên tố mà lượng chứa ít hơn 10−4 được gọi là các nguyên tố vi lượng. Vi lượng tố, còn gọi là nguyên tố vi lượng, là những nguyên tố hóa học cần dùng trong các chức năng trao đổi chất quan trọng cho cuộc sống.  Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni.

 

II. Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây.

– Các nhân tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu có vai trò:

+ Tham gia cấu tạo tế bào, tham gia cấu tạo chất sống.

+ Tham gia điều tiết quá trình trao đổi chất.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Các nguyên tố đại lượng Dạng mà cây hấp thụ Vai trò trong cơ thể thực vật
Nito NH4và NO3 Thành phần của protein, axit nucleic
Photpho H2PO4, PO4 Thành phần của axit nucleic, ATP, coenzim
Kali K+ Hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng
Canxi Ca2+ Thành phần của thành tế bà và màng tế bào, hoạt hóa enzim
Magie Mg2+ Thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim
Lưu huỳnh SO42+ Thành phần của protein
Các nguyên tố vi lượng Dạng mà cây hấp thụ Vai trò trong cơ thể thực vật
Sắt Fe2+, Fe3+ Thành phần của xitocrom, tổng hợp diệp lục, hoạt hóa enzim
Mangan Mn2+ hoạt hóa nhiều enzim
Bo B4O72- Liên quan đến họat động của mô phân sinh
Clo Cl Quang phân li nước và cân bằng ion
Kẽm Zn2+ Liên quan đến quang phân li nước và hoạt hóa enzim
Đồng Cu2+ Hoạt hóa enzim
Molipden MoO42+ Cần cho sự trao đổi nito
Niken Ni2+ Thành phần của enzim ureaza

 

See also  Người ảo tưởng sức mạnh tiếng anh là gì | Bostonenglish.edu.vn

III. Nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây

1. Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất khoáng cho cây.

– Trong đất các nguyên tố khoáng tồn tại ở 2 dạng:

+ Không tan.

+ Hòa tan.

– Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan.

– Đất là môi trường, là nền cho cây trồng phát triển. Đất cung cấp nước, oxi, dinh dưỡng và giúp cây đứng vững, không bị đổ. Nhờ đó cây trồng có thể phát triển tốt và cho ra sản phẩm phục vụ đời sống con người.

– Vì đảm bảo cho sự sinh trưởng, năng suất cho cây trồng nên trước khi bắt tay vào trồng trọt, làm vườn mọi người cần tìm hiểu kỹ về từng loại đất, chọn đất làm đất sao cho phù hợp.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

2. Phân bón cho cây trồng.

– Bón không hợp lí với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ:

+ Gây độc cho cây.

+ Ô nhiễm nông sản.

+ Ô nhiễm môi trường đất, nước…

– Tùy thuộc vào loại phân, giống cây trồng để bón liều lượng cho phù hợp.

– Phân bón là sản phẩm của con người tạo ra có chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng mà cây trồng cần thiết cho sự kiến tạo cấu trúc của nó. Các chất dinh dưỡng trong phân bón ví dụ như N, P, K hay Mg, S, Cu. Mặc dù cây trồng có thể tự tổng hợp chất hữu cơ C6H12O6 từ CO2 và H2O nhờ quá trình quang hợp, nhưng để quá trình quang hợp được diễ ra thì cần sự tham gia tương tác của rất nhiều các chất khác như enzym và diệp lục mà cấu trúc hóa học của các chất này có chứa các nguyên tố dinh dưỡng như trong phân bón. Ngoài ra, các cấu trúc của cây như thân rễ lá được lắp ghép từ những tế bào chuyên biệt mà cấu trúc của tế bào là sự liên kết đặc biệt của rất nhiều các nguyên tố vô cơ và hữu cơ. Vì vậy phân bón có vai trò quan trọng quyết định sinh trưởng và năng suất của cây trồng.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây: 

  • Các nguyên tố đại lượng gồm
  • 4 nguyên tố đại lượng chính
  • Vai trò nguyên to đại lượng
  • Nguyên to đại lượng ở thực vật
  • Nguyên tố đại lượng có vai trò
  • Trong cơ thể sống các nguyên tố đại lượng cấu tạo nên
  • Ví dụ về nguyên tố đại lượng
  • Khi nói về các nguyên tố đại lượng
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply