Thêm 3,0 g MnO2 vào 197 g hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun | Bostonenglish.edu.vn

Cùng chúng tôi giải đáp câu hỏi này qua bài viết dưới đây nhé!

mno2 kcl

mno2 kcl

Bạn đang xem: Thêm 3,0 g MnO2 vào 197 g hỗn hợp muối KCl và KClO3

Đề bài

Thêm 3,0 g MnO2 vào 197 g hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn nặng 152 g. HãJ xác định thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp muổi đã dùng.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Lời giả chi tiết  

Khối lượng oxi thoát ra: mO2 = 197 + 3 – 152 = 48(g)

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

PTHH của phản ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Khối lượng của KCl trong hỗn hợp ban đầu:

mKCl = 197-122,5 = 74,5(g)

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • MnO2 KClO3
  • kclo3+mno2=kcl+o2
  • Thêm 3 gam MnO2 vào 197g hỗn hợp muối KCl và KClO3
  • KCl + MnO2 H2SO4
  • kclo3+mno2 đun nóng
  • Trộn đều 2 gam MnO2
  • mno2+agno3
  • KClO3 MnO4
See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm 2020 - Đề thi tuyển sinh lớp 6 trường chuyên môn tiếng Anh có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply