Thi thử Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 – Đề 2 – Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

VnDoc giới thiệu Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 – Đề 2. Đây là đề thi tiếng Anh mới nhất được biên soạn theo chương trình học trong bộ sách Kết nối tri thức. Đề được để dưới dạng trực tuyến, thông qua đó các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 – Đề 2.

 • Exercise 1: Write

 • 1. b _ g

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  Điền đầy đủ cả từ

  bag

 • 2. _ ake

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  cake

 • 3. _ orse

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  horse

 • 4.

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  ball

 • 5. ch _ cken

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  chicken

 • 6. p _ n

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  pen

 • Exercise 2: Read and tick

 • 1. I like milk

 • 2. It’s a bell

 • 3. It is a cup

 • Exercise 3: Count and write

 • 1. _________ apples

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  Chỉ điền phần số bằng tiếng Anh

  Two

 • 2. _________ cars

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  five

 • 3. _________ cupcakes

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  three

 • Exercise 4: Look at these pictures and match

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  A. fish

  2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  B. hen

  3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  C. umbrella

  4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  D. gate

  5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  E. chips

 • 1.

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
 • 2.

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
 • 3.

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
 • 4.

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
 • 5.

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
See more articles in the category: Wiki
See also  Purchase Requisition Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply