Thì tương lai hoàn thành - Ngữ pháp mất gốc | Boston English

Thì tương lai hoàn thành trong tiếng Anh

Thì tương lai hoàn thành trong tiếng Anh

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

Như vậy, Boston English đã cùng bạn học gần xong bộ 12 thì cơ bản trong tiếng Anh rồi đấy. Nhanh quá phải không nào? Boston tin rằng, những thì mà Boston đã mang tới cho các bạn sẽ thật hữu ích trong quá trinhg trinh phục thứ ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới này.

Bài viết liên quan:

Và ngày hôm nay, Boston English lại mang tới cho các bạn một thì vô cùng mới. Đó chính là thì tương lai hoàn thành? Vậy thì tương lai hoàn thành dùng như thế nào? Công thực của thì tương lai hoàn thành ra sao? Dấu hiệu nhận biết là gì? Boston sẽ không để các bạn chờ lâu nữa. Hãy vào bài học của chúng ta ngay thôi ^^

Thì tương lai hoàn thành là gì?

Thì tương lai hoàn thành có tên tiếng Anh là: Future Perfect. Nó dùng để diễn tả một hành động đã hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai. Công thức cơ bản: S + will + have+ PII.

Công thức thì tương lai hoàn thành
Công thức thì tương lai hoàn thành

1. Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành

a. Dùng để mô tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai

Ex: We will have built the new house by Aggust next year. / Chúng tôi sẽ xây dựng xong ngôi nhà mới vào tháng 8 năm sau.

b. Mô tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai

Ex: I will have made the meal ready before the time you come next day. / Tôi sẽ làm bữa ăn trước khi bạn đến vào ngày mai.

c. Dùng cho một hành động mà tại một thời điểm trong tương lai nó đã là quá khứ hoặc vừa mới hoàn tất

Ex: We’d better wait till 14 December. David will have had his exam by then, so he’ll be able to enjoy himself. / Chúng ta nên đợi đến ngày 14/12. Lúc đó David đã thi xong, vì vậy cậu ta sẽ có thể vui sướng dự tiệc.

2. Công thức thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành

Câu khẳng định (+)

S + will + have+ PII

Ex: They will have visited Hanoi by this time tomorrow. / Cho đến thời gian này ngày mai họ đã đi thăm Hà Nội rồi.

Câu phủ định (-)

S + will not + have + PII

*Will not = Won’t
Ex: By the end of next month, We will have not come back home. / Cho đến cuối tháng sau, chúng tôi vẫn chưa về nhà.

Câu nghi vẫn (?)

( Wh/H)+ Will + S + have + PII ?

Trả lời: 

 • Yes, S + will / No, S + will not

Ex: Will you have gone out by 7am  tomorrow? / Bạn sẽ ra ngoài lúc 7h sáng ngay mai chứ.

3. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành

Chúng ta thường sử dụng thì tương lai hoàn thành khi trong câu xuất hiện các cấu trúc sau đây:

 • by + thời gian trong tương lai (Vào lúc…)
 • by the time … (Vào thời gian…)
 • by the end of + thời gian trong tương lai (Vào lúc kết thúc…)
 • before + thời gian trong tương lai (Trước khi….)

Ex 1:

I will have arrived at the station by 7 am tomorrow. / Tôi sẽ đi đến ga tàu trước 7h sáng mai.

Ex 2:

They’ll’ve had their dinner by then. / Họ sẽ ăn bữa tối của họ sau đó.

Đọc thêm: Phân biệt thì tương lại hoàn thành & Tương lai hoàn thành tiếp diễn

4. Cách viết tắt trong thì tương lai hoàn thành

 • I will have → I’ll have → I’ll’ve
 • you will have → you’ll have → you’ll’ve
 • she will have → she will have → she’ll have
 • he’ll’ve → he’ll have → he’ll’ve
 • we will have → we’ll have → we’ll’ve
 • they will have → they’ll have → they’ll’ve

Ex: They won’t’ve finished the car tomorrow. / Họ đã không sửa xong chiếc xe vào ngày mai.

5. Bài tập thì tương lai hoàn thành

1. He never (stay)…………up late at night.

2. My mother (plant)…………….flowers in the garden at the time.

3. Why………..you (leave)…………….the party early last week?

4. Ha (go)……………..to the dentist tomorrow .  

5. Mozart (play)………………….the piano when he (be)………..three.  

6. I (brush)…………..my teeth every morning , but last night I(forget)……………to brush them.

7. Minh (be)………….very tired when she (catch)……………a bad cold three days ago.  

8. You should (go)……………to bed early tonight.  

9. I hope you (feel)……………….better soon.

10. Hee needs (eat)…………….a  ot of vegetables and fruit.

11. By next week I (leave)……….for China.  

12. The plays (end) ……..by the time we (get)  ……there.  

13. They (build)  …………a house by May next year.  

14. We (star) ………our plan next day.  

15. I (give) ……..him your letter when I (see)…………..him tomorrow.

Trên đây là nội dung kiến thức mà Boston English muốn chi sẻ với các bạn. Hy vọng thông qua bài viết chủ đề thì tương lai hoàn thành này các bạn sẽ sử dụng thành thạo tiếng Anh hơn. Chúc các bạn thành công !

Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Boston
Địa chỉ: Số 14 ngõ 68 Xuân Thủy – Cầu Giấy –  Hà Nội
Điện thoại: 0243.793.9422 – Hotline: 097.268.3355
Email: hotro@bostonenglish.edu.vn
Website: https://bostonenglish.edu.vn

Bài viết đang theo dõi:

Thuộc chuyện mục tài liệu tiếng Anh mất gốc. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ với Boston English Center.

Bài viết gắn thẻ:

 • thì tương lai hoàn thành
 • tương lai hoàn thành
 • công thức thì tương lai hoàn thành
 • bài tập thì tương lai hoàn thành

Bộ bài viết các thì tiếng Anh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận Facebook:

Bài viết liên quan

Đăng ký học
Lịch khai giảng khóa học Boston
Lịch khai giảng khóa học Boston
Lịch khai giảng khóa học Boston
Lịch khai giảng khóa học Boston