Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả…. | Bostonenglish.edu.vn

Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả.. Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả.

Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả.

Niên đại

Vương

triều

Người lãnh đạo

Kết quá

981

Tiền Lê

Lê Hoàn

Kháng chiến chống xâm lược Tống thắng lợi

1075 – 1077

Lý Thường Kiệt

Đánh tan 30 vạn quân xâm lược Tống

Quảng cáo

1258,1285, 1287- 1288

Trần

Các vua Trần và các tướng lĩnh, tiêu biểu là Trần Hưng Đạo

Ba lần đánh bại quân xâm lược Mông – Nguyên

1407

Hổ

Hồ Quý Ly

Thất bại trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Minh

1785 -1789

Tây Sơn

Nguyễn Huệ – Quang Trung

Đánh bại cuộc xâm lược của quân Xiêm, Thanh


Quảng cáo

Bài trướcViệt Nam trên con đường xây dựng và phát triển
Bài tiếp theoPhát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập

See more articles in the category: Wiki
See also  Cầu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh Toán? | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply