Tiếng dùng để làm gì ? | Bostonenglish.edu.vn

Thư thăm bạn – Luyện từ và câu từ đơn và từ phức. Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại,Câu 2. Theo em: Tiếng dùng để làm gì ?

tiếng dùng để làm gì

tiếng dùng để làm gì

Từ đơn từ phức là gì?

1. Từ đơn là gì?

Từ đơn là từ có một âm tiết/một tiếng tạo thành. Thành phần cấu tạo ra từ đơn có nghĩa cụ thể.

Ví dụ về từ đơn: xa, nhớ, yêu, đường, xe, nhà…

Cấu tạo đơn giản dẫn đến nghĩa của từ đơn cũng đơn giản.

2. Từ phức là gì?

Từ đơn là từ do một tiếng có nghĩa tạo nên. Từ phức là từ do hai hoặc nhiều tiếng tạo nên. Hiểu một cách đơn giản, từ phức chính là từ ghép. Ghép từ các tiếng giống nhau hoặc khác nhau tạo thành một từ có nghĩa. Khái niệm từ phức là gì chỉ đơn giản như trên.

Đặc điểm của từ phức:

– Từ phức chính là từ ghép

– Từ phức là từ do nhiều tiếng tạo thành.

Ví dụ về từ phức: Vui vẻ, xinh xắn, câu lạc bộ, vô tuyến truyền hình…

Có thể thấy từ phức được chia thành 2 loại từ mà chúng ta hiểu rõ hơn đó là từ ghép và từ láy.

See also  Snubber Là Gì - Ngăn Chặn Hư Hỏng Của Mô | Bostonenglish.edu.vn

Nắm được các khái niệm từ đơn, từ phức, các bạn cùng luyện giải các bài tập sau đây.

Luyện từ và câu từ đơn và từ phức phần Nhận xét

Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo:

Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, Hạnh / là / học sinh / tiên tiến /

Theo Mười năm cõng bạn đi học

Câu 1 (trang 28 sgk Tiếng Việt 4)

Hãy chia các từ trên thành hai loại:

– Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn). M: nhờ

– Từ gồm nhiều tiếng (từ phức). M: giúp đỡ

Gợi ý trả lời

Hai loại từ:

– Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn): nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hạnh, là.

– Từ gồm nhiều tiếng (từ phức): giúp đỡ. học hành, học sinh, tiên tiến.

Câu 2.  (trang 28 sgk Tiếng Việt 4)

Theo em:

– Tiếng dùng để làm gì?

– Từ dùng để làm gì?

Gợi ý trả lời

Theo em:

– Tiếng dùng (để cấu tạo từ: Có thể dùng một tiếng để tạo nên một từ. Đó là từ đơn. Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ. Đó là từ phức.

– Từ được dùng để cấu tạo câu. Từ nào cũng có nghĩa.

Ghi nhớ Từ đơn từ phức

1. Tiếng cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn

Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức

2. Từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo nên câu

Luyện từ và câu từ đơn và từ phức phần Luyện tập

Câu 1 (trang 28 sgk Tiếng Việt 4)

Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn, từ phức trong đoạn thơ:

See also  Journalism Là Gì - Broadcast Journalism Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt | Bostonenglish.edu.vn

Chỉ/còn/truyện cổ/thiết tha/

Cho/tôi/nhận mặt/ông cha/của/mình

Rất công bằng rất thông minh

Vừa độ lượng lại đa tình đa mang

Lâm Thị Mỹ Dạ

Gợi ý:

– Từ gồm một tiếng gọi là từ đơn.

– Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức.

Trả lời:

Chỉ/còn/truyện cổ/thiết tha/

Cho/tôi/nhận mặt/ông cha/của/mình

Rất/công bằng/ rất/thông minh/

Vừa/độ lượng/lại/đa tình/ đa mạng/

– Từ đơn: rất, vừa, lại

– Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mạng

Câu 2 (trang 28 sgk Tiếng Việt 4)

Hãy tìm trong từ điển và ghi lại

– 3 từ đơn; 3 từ phức

Trả lời:

+ 3 từ đơn: ăn, học, ngủ

+ 3 từ phức: kinh nghiệm, sạch sẽ, nhà cửa

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Câu 3 (trang 28 sgk Tiếng Việt 4)

Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức tìm được ở trên

Trả lời:

Đặt câu như sau

– Từ đơn: “học”

Chị em đang theo học năm thứ ba Đại học Luật ở thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Hạnh học giỏi nhất lớp em

– Từ phức: “nhà cửa”

Ở xóm em, nhà cửa rất khang trang.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, tất cả nhà cửa của người dân trong làng bị đổ.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Nhận xét
Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :
Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, anh / là / học sinh / tiên tiến /
Theo MƯƠI NĂM CÕNG BẠN ĐI HOC
Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại:
– Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn). M : nhờ
– Từ gồm nhiều tiếng (từ phức). M : giúp đỡ
Câu 2. Theo em:
– Tiếng dùng để làm gì ?
– Từ dùng để làm gì ?

NHẬN XÉT

Câu 1 . Hai loại từ:
– Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn): nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là.
– Từ gồm nhiều tiếng (từ phức): giúp đỡ. học hành, học sinh, tiên tiến.
Câu 2. Theo em:
– Tiếng dùng (để cấu tạo từ: Có thể dùng một tiếng để tạo nên một từ. Đó là từ đơn. Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ. Đó là từ phức.
Từ được dùng để cấu tạo câu. Từ nào cũng có nghĩa.

See also  Bí quyết khắc phục nói ngọng N, L - Cách chữa nói ngọng N, L | Bostonenglish.edu.vn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÂU 1:

Tìm trong truyện Bình minh hay hoàng hôn ? (Tiếng Việt 4, tập một, trang 27) và viết lại :

– Ba từ đơn:………………………

– Ba từ phức:………………………

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

CÂU 2:

Dùng dấu gạch chéo ( / ) để phân cách các từ trong hai câu thơ sau :

Rất công bằng, rất thông minh

Vừa độ lượng, lại đa tình, đa mang.

Viết lại các từ đơn và từ phức trong hai câu thơ trên :

– Từ đơn:……………………….

– Từ phức:……………………….

CÂU 3:

Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2 :

CÂU 4:

Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :

Nhờ / bạn / giúp đỡ / lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, Hạnh / là / học sinh / tiên tiến /.

1) Hãy xếp các từ trên thành hai loại và điền vào cột tương ứng :

– Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn)

M : nhờ, ……………………………

– Từ gồm nhiều tiếng (từ phức).

M: giúp đỡ, ……………………………

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Từ dùng để làm gì lớp 4
  • Từ và dùng để làm gì
  • Điện dùng de làm gì
  • Tính từ dùng để làm gì
  • Dùng để làm gì Tiếng Anh
  • Câu kể dùng để làm gì
  • Thành công thức dùng để làm gì
  • Dấu ngoặc kép dùng để làm gì
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply