TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG | Bostonenglish.edu.vn

Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao. TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG. Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzim amilaza…

– Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

– Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25.

– Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzim amilaza trong nước bọt và biến đổi một thành phần thành đường mantôzơ, đường này đã tác động vào các gai vị giác trên lưỡi cho ta cảm giác ngọt.

– Điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25 SGK sau đây:

Biến đổi thức ăn ở khoang miệng

Các hoạt động tham gia

Các thành phần tham gia hoạt động

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

Tiết nước bọt 

– Nhai 

– Đảo trộn thức ăn tạo viên thức ăn

Quảng cáo

Các tuyến nước bọt 

– Răng  

– Răng, lưỡi, các cơ môi và má 

– Răng, lưỡi, các cơ môi và má

Làm ướt và mềm thức ăn 

– Làm mềm và nhuyễn thức ăn 

– Làm thức ăn thấm đẫm nước bọt 

– Tạo viên thức ăn vừa nuốt

Biến đổi hoá học

Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt

Enzim amilaza

Biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ


Quảng cáo

Bài trướcQuan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24 TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
Bài tiếp theoNuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì: TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  'O2Qe' Windows 8 Pro Build 9200 Activator Crack Free Download | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply