Tìm hiểu về Dòng tiền tự do FCF trong Mô hình DCF | Bostonenglish.edu.vn

Dòng tiền tự do FCF (Free Cash Flow) đơn giản là tiền mặt được tạo ra bởi doanh nghiệp mà sẵn sàng phân phối cho các nhà đầu tư hoặc tái đầu tư vào kinh doanh. Trong mô hình tài chính và phân tích DCF, loại dòng tiền tự do FCF được sử dụng phổ biến nhất là Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay (Unlevered Free Cash Flow) và còn gọi là Dòng tiền tự do cho Công ty FCFF (Free Cash Flow to the Firm).

fcf là gì

fcf là gì


Bạn đang xem:Dòng tiền tự do FCF trong Mô hình DCF

Thế nào là mô hình chiết khấu dòng tiền DCF (Discounted Cash Flow model)?

Mô hình chiết khấu dòng tiền DCF là loại mô hình tài chính được sử dụng để định giá một doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả dự án, từ đó quyết định đầu tư. DCF là viết tắt của Discounted Cash Flow nghĩa là dòng tiền được chiết khấu. Như vậy, một mô hình DCF là mô hình dự báo giản đơn về Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay của công ty được chiết khấu về giá trị hiện tại, được gọi là Giá trị hiện tại thuần (NPV).

Mặc dù khái niệm ngắn gọn, nhưng thực tế có khá nhiều nền tảng kỹ thuật cần thiết cho từng thành phần được mô tả ở khái niệm trên, vì vậy, ta sẽ chia nhỏ từng chi tiết đó thành các phần chi tiết hơn để cùng tìm hiểu. Về cơ bản Mô hình DCF được xây dựng dựa trên Mô hình 3 báo cáo (là mô hình tổng hợp 3 báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ), từ Mô hình 3 báo cáo mà DCF xây dựng nên các thành phần tính toán tương ứng với mục đích của người sử dụng mô hình.

See also  Hàm IFS trong Excel - Học Excel Online Miễn Phí | Bostonenglish.edu.vn

Thế nào là Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay (Unlevered Free Cash Flow or Free Cash Flow to the Firm)?

Dòng tiền  tự do FCF (Free Cash Flow) đơn giản là tiền mặt được tạo ra bởi doanh nghiệp mà sẵn sàng phân phối cho các nhà đầu tư hoặc tái đầu tư vào kinh doanh. Khái niệm Dòng tiền tự do FCF được sử dụng bởi vì nó đại diện cho giá trị kinh tế, trong khi các khái niệm kế toán như Thu nhập ròng (Net Income) thì không. Tiền là cái nhà đầu tư thực sự muốn cuối cùng, chứ không phải lợi nhuận kế toán. Bởi lẽ, một công ty có thể có Thu nhập ròng dương nhưng Dòng tiền âm.

Trong mô hình tài chính và phân tích DCF, loại dòng tiền được sử dụng phổ biến nhất là Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay (Unlevered Free Cash Flow), và còn gọi là Dòng tiền tự do cho Công ty (Free Cash Flow to the Firm). Về mặt bản chất, sở dĩ có khái niệm không sử dụng vốn vay không phải vì công ty không sử dụng vốn vay, thực tế là công ty có sử dụng, ở đây cần hiểu không sử dụng nghĩa là dòng tiền này là dòng tiền chưa tính đến việc đi vay nợ hay nghĩa là trước khi phải thanh toán nghĩa vụ nợ. Nó chính là dòng tiền có sẵn cho việc thanh toán cho nghĩa vụ với người cho vay và cổ đông.

Công thức thể hiện Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay là:

Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay = (thu nhập trước lãi, thuế và khấu hao) – (chi đầu tư) – (chi phí vốn lưu động) – (thuế)

Unlevered free cash flow = EBITDA – Capital Expenditures – increases in non-cash working capital – Tax

Ý nghĩa của Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay

là nó cho biết công ty có sẵn bao nhiêu tiền mặt để thanh toán chi phí hoạt động, trước khi phải trả các nghĩa vụ tài chính. Thông thường, dòng tiền này càng cao thì càng tốt.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Ví dụ về dòng tiền tự do

Công ty A có dòng tiền hoạt động là 50.000 đô la, và chi phí vốn trong năm là 30.000 đô la. Vốn mạng trong năm là 5.000 đô la.

Áp dụng công thức ta có:

Dòng tiền tự do = $ 50.000 - $ 30.000 - $ 5.000 =  $ 15.000

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

See also  Idt Audio Là Gì - Tìm Hiểu Driver Card âm Thanh | Bostonenglish.edu.vn

Một số lưu ý về Free cash flow 

Khoản thu nhập không được tính vào trong Free cash flow 

Lưu ý khoản tín dụng 411 triệu đô la từ việc bán tài sản và thiết bị được liệt kê trong Dòng tiền từ hoạt động đầu tư không được tính vào Free cash flow. Vì đây là sự kiện một lần và không phải là một phần của hoạt động dòng tiền hàng ngày.

Đánh giá về Free cash flow 

Tăng trưởng Free cash flow thường là dấu hiệu đầu cho thu nhập tăng. Các công ty có kinh nghiệm tăng Free cash flow do tăng trưởng doanh thu, cải thiện hiệu quả, giảm chi phí, mua lại cổ phiếu, phân phối cổ tức hoặc xóa nợ có thể thưởng cho các nhà đầu tư vào ngày mai. Đó là lý do tại sao nhiều người trong cộng đồng đầu tư trân trọng Free cash flow như một thước đo giá trị. Khi giá cổ phiếu của một công ty thấp và free cash flow  tăng lên, giá trị cổ phiếu sẽ sớm được đưa lên.

Ngược lại, Free cash flow thu hẹp có thể báo hiệu rằng các công ty không thể duy trì tăng trưởng thu nhập. Một Free cash flow không đủ cho tăng trưởng thu nhập có thể buộc các công ty tăng mức nợ hoặc không có  thanh khoản để duy trì hoạt động kinh doanh.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Đầu tư vào doanh nghiệp dựa vào dòng tiền tự do

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Cách chỉ tiêu liên quan đến Free cash flow

Để tính toán free cash flow  theo cách khác, hãy xác định báo cáo thu nhập và bảng cân đối. Bắt đầu với  thu nhập ròng và thêm chi phí khấu hao và khấu hao . Thực hiện điều chỉnh bổ sung cho những thay đổi về  vốn lưu động , được thực hiện bằng cách trừ các khoản nợ hiện tại khỏi tài sản hiện tại. Sau đó trừ chi phí vốn (hoặc chi cho nhà máy và thiết bị):

Việc khấu hao / khấu hao trở lại có vẻ kỳ lạ vì nó chiếm chi phí vốn. Lý do đằng sau sự điều chỉnh là dòng tiền miễn phí có nghĩa là để đo lường tiền được chi tiêu ngay bây giờ, không phải là các giao dịch đã xảy ra trong quá khứ. Điều này làm cho Free cash flow trở thành một công cụ hữu ích để xác định các công ty đang phát triển với chi phí trả trước cao, có thể ăn vào thu nhập ngay bây giờ nhưng có khả năng thanh toán sau.

See also  Các dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, công thức và bài tập áp dụng | Bostonenglish.edu.vn

Điểm mấu chốt trong Free cash flow

Một nhược điểm khi sử dụng phương pháp Free cash flow  là chi tiêu vốn có thể thay đổi đáng kể theo từng năm và giữa các ngành công nghiệp khác nhau. Đó là lý do tại sao việc đo lường Free cash flow qua nhiều thời kỳ là rất quan trọng và trong bối cảnh ngành công nghiệp của công ty.

Điều quan trọng cần lưu ý là một Free cash flow cực kỳ cao có thể là một dấu hiệu cho thấy một công ty không đầu tư vào kinh doanh đúng cách, chẳng hạn như tái cấu trúc nhà máy và thiết bị của mình.

Ngược lại, Free cash flow tiêu cực có thể không nhất thiết có nghĩa là một công ty đang gặp rắc rối về tài chính, mà thay vào đó, đầu tư mạnh vào việc mở rộng thị phần, điều này có thể sẽ dẫn đến tăng trưởng trong tương lai.

Bạn cũng cần quan tâm đến các chỉ số khác trong quản trị doanh nghiệp ngoài dòng tiền của doanh nghiệp.

Free cash flow tốt là gì?

Thế nào là free cash flow

Sự hiện diện của Free cash flow cho thấy rằng một công ty có tiền mặt để mở rộng, phát triển sản phẩm mới, mua lại cổ phiếu , trả cổ tức hoặc giảm nợ . Dòng tiền tự do cao hoặc tăng thường là dấu hiệu của một công ty lành mạnh đang phát triển mạnh trong môi trường hiện tại.

Các nhà đầu tư giá trị thường tìm kiếm các công ty có dòng tiền cao hoặc cải thiện nhưng với giá cổ phiếu bị định giá thấp . Dòng tiền tăng thường được xem là một chỉ số cho thấy khả năng tăng trưởng trong tương lai.

Dòng tiền miễn phí đo lường khả năng tạo tiền mặt của công ty, là cơ sở cơ bản để định giá cổ phiếu. Đây là lý do tại sao một số người coi trọng dòng tiền miễn phí hơn bất kỳ biện pháp tài chính nào khác ngoài đó, bao gồm thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Tổng kết

Với thông tin về Free cash flow, bạn có thêm kiến thức về dòng tiền trong quá trình quản trị doanh nghiệp. Một Free cash flow giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động ổn định, phát triển. Còn ngược lại, nó sẽ gây tác hại đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Công thức tính FCF
  • Ebit la gì
  • Bài tập tính FCF
  • Roe la gì
  • Ocf la gì
  • Fcff la gì
  • Fcfe là gì
  • Mô hình FCF
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply