To Some Extent Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9787

Gửi Email bài này

 Công nghiệp thông tin đã và đang là một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ. Tìm hiểu triển vọng về nghề này tại Úc và học một số cách diễn đạt trong tiếng Anh thông qua đoạn hội thoại bên dưới.

Bạn đang xem: To some extent là gì

Dave Bowley là chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin tại Melbourne. Chuyên ngành của anh là thiết kế và lập trình hệ thống công nghệ thông tin. Anh có bằng kỹ sư về Công nghệ Thông tin và Thương Mại từ Đại học Monash và làm việc trong ngành này hơn chục năm qua.

Anh cho biết ngành công nghệ thông tin tại Australia phát triển chậm lại đôi chút trong thời gian qua tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cơ hội việc làm tại đây. Anh khuyên các bạn trẻ muốn làm việc trong ngành này là phải thông thạo kỹ thuật, tuy nhiên kỹ năng giao tiếp không kém phần quan trọng.

*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive career choice for many young people for years. So what does it take to become an IT consultant in Australia?

Dave Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming and IT system design. He has a Bachelor”s degree in IT and Business from Monash University and has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want to break into the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to do quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, to IT support to writing documentation, it really depends on who the client is and what I’m required to do.

See also  Cách chấm công trên bảng chấm công làm thêm giờ trên Excel 2018 | Bostonenglish.edu.vn

LILY YAN: So why did you choose to get into this industry at (in) the first place? Why did you choose to study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, and fairly easy to do as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what do you think of the IT industry now, as it is, compared to, like, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place to be.

LILY YAN: Is that a difficult industry to get in(to) now, like is it getting really competitive, like you need to have really high qualifications and good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have to be lucky to a certain extent. But certainly the more you can do to maximise your chances of getting a good job… like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone like you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer to choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented to a client and can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills to have

See also  Thrice Là Gì - Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Thrice Và Three Times | Bostonenglish.edu.vn

depend on

‘So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, to IT support, to writing documentation – it really depends on who the client is and what I’m required to do.’

Cụm từ “depend on” hay “depend upon” có nghĩa phụ thuộc vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekend or not will depend on the weather.’

‘I will depend on you to wake me up tomorrow morning.

Xem thêm: Thành Lập Tiếng Anh Là Gì – Mới Thành Lập Trong Tiếng Anh Là Gì

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động từ ‘burgeon’ có nghĩa phát triển với tốc độ nhanh. Trong ví dụ trên ‘burgeoning’ được dùng là tính từ và có nghĩa tương tự.

bring up

‘Fairly easy to do as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ động từ ‘bring up’ có nghĩa là nuôi dưỡng, giáo dục trong một hoàn cảnh/môi trường nào đó, đề cập, đưa ra, hay ói mửa. Động từ ở thời quá khứ và quá khứ hoàn thành của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate among participants.’

“She”s not well: she brought up her dinner.”

Danh từ ‘upbringing’ có nghĩa là sự nuôi dưỡng, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing.”

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to be.’

Cụm từ “quieten down” có nghĩa là làm điều gì hay cái gì trở nên yên ắng. Động từ ‘quieten’ có nghĩa gần giống với ‘quiet’để chỉ hành động làm êm, làm dịu, nín , vỗ về.

See also  Phân tích những yếu tố thần kì và chỉ ra vai trò của nó trong truyền thuyết "Thánh Gióng" - Bài văn mẫu lớp 6 | Bostonenglish.edu.vn

‘Quieten’ khi là ngoại động từ, đi cùng với bổ ngữ có nghĩa là làm cái gì/ vật gì yên lặng.

“Please quieten down your baby, she”s disturbing my cats.”

Khi là nội động từ, không có bổ ngữ đi cùng, ‘quieten’có nghĩa là làm cái gì, ai đó bình tĩnh hơn, im ắng hơn.

“He quietened down after being comforted by his friends.”

Chú ý trong tiếng Anh Mỹ, “quiet down” được dùng phổ biến hơn “quieten down”.

lucrative

“It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to be.’

Tính từ ‘lucrative’ có nghĩa là có lợi nhuận hấp dẫn, béo bở.

‘It’s a lucrative business.’

to a certain extent

‘But you have to be lucky to a certain extent.’

‘To a certain extent’ có nghĩa là ở một mức độ nào đó. Một số cách diễn đạt tương tự là “to some extent”, “to some degree” hay “to a degree”.

‘It’s true to a certain extent, but we need to look at the big picture as well.’

“I accept what you say to a degree, but I think it”s more complicated than that.”

Cũng với cấu trúc tương tự bạn có thể nói ‘to a large extent’ hay “to a large degree” với nghĩa nhìn rộng hơn, ở mức độ lớn hơn.

Xem thêm: excuse là gì

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can do to maximis
e your chances of getting a good job, like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have of getting a good job.‘

Nội động từ ‘maximise’ có nghĩa là phát triển ở mức tối đa.

‘Going to a good university should maximise your chances of getting a good job.’

“Practising every day will maximise your ability to remember your English vocab.”

Chuyên mục: Hỏi Đáp

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply