Toán lớp 6 bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên Kết nối tri thức – Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 | Bostonenglish.edu.vn

1. Giải Toán 6 Kết nối tri thức Phép cộng số tự nhiên

Toán lớp 6 trang 15 tập 1 Vận dụng

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 của Đồng Bằng sông Cửu Long ước tính đạt 713 200 ha, giảm 14 500 so với vụ Thu Đông năm 2018 (Theo tổng cục Thống kê năm 2019)

Hãy tính Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long

Giải:

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:

713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)

Đáp số: 727 700 ha

Toán lớp 6 trang 15 tập 1 Hoạt động 1

Cho a = 28; b = 34

a) Tính a + b và b + a

b) So sánh các kết quả nhận được câu a

Giải:

a) a + b = 28 + 34 = 62

b + a = 34 + 28 = 62

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Toán lớp 6 trang 15 tập 1 Hoạt động 2

Cho a = 17; b = 21; c = 35

See also  Slender Là Gì - Nghĩa Của Từ Slender Trong Tiếng Việt | Bostonenglish.edu.vn

a) Tính (a + b) + c và a + (b + c)

b) So sánh các kết quả nhận được câu a

Giải:

a) (a + b) + c = (17 + 21) + 35 = 38 + 35 = 73

a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 + 56 = 73

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Toán lớp 6 trang 16 tập 1 Luyện tập 1

Tính bằng cách hợp lí 117 + 68 + 23 =

Giải:

117 + 68 + 23 = (117 + 23) + 68 = 140 + 68 = 208

2. Giải Toán 6 Kết nối tri thức Phép trừ số tự nhiên

Toán lớp 6 trang 16 tập 1 Luyện tập 2

Tính 865 279 – 45 027

Giải:

865 279 – 45 027 = 820 252

Toán lớp 6 trang 16 tập 1 Vận dụng 2

Giải bài toán mở đầu

Giải:

Tổng số tiền Mai đã mua là:

18 000 + 21 000 + 30 000 = 69 000 (đồng)

Số tiền Mai được trả lại là:

100 000 – 69 000 = 31 000 (đồng)

Đáp số: 31 000 đồng

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply