Toán lớp 6 bài 5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên Kết nối tri thức – Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 | Bostonenglish.edu.vn

I. Giải Toán 6 Kết nối tri thức Phép nhân số tự nhiên

Luyện tập 1 Toán lớp 6 trang 17 tập 1

Tính

a) 834 . 57

b) 603 . 295

Đáp án:

834 . 57 = 47 538

603 . 295 = 177 885

Vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 17 tập 1

Giá tiền in một trang giấy khổ A4 là 350 đồng. Hỏi bác Thiệp phải trả bao nhiêu tiền nếu in một tài liệu khổ A4 dày 250 trang thì hết bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Số tiền mà bác Thiệp phải trả khi in tập tài liệu đó là:

250 . 350 = 87 500 (đồng)

Đáp số: 87 500 đồng

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 18 tập 1

Cho a = 12 và b = 5. Tính a . b và b . a và so sánh kết quả

See also  Pfiev Là Gì - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Bostonenglish.edu.vn

Đáp án:

a . b = 12 . 5 = 60

b . a = 5 . 12 = 60

Vậy a . b = b . a

Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 18 tập 1

Tìm số tự nhiên c sao cho (3 . 2) . 5 = 3 . (2 . c)

Đáp án:

Số tự nhiên c phải tìm là 5

Hoạt động 3 Toán lớp 6 trang 18 tập 1

Tính và so sánh 3. (2 + 5) và 3 . 2 + 3 . 5

Đáp án:

3 . (2 + 5) = 3 . 7 = 21

3 .2 + 3 . 5 = 6 + 15 = 21

Vậy 3 . (2 + 5) = 3 .2 + 3 . 5

Luyện tập 2 Toán lớp 6 trang 18 tập 1

Tính nhẩm 125 . 8001 . 8

Đáp án:

125 . 8001 . 8 = (125 . 8) . 8 001 = 1000 . 8 001 = 8 001 000

Vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 18 tập 1

Một trường Tiểu học lên kế hoạch thay tất cả các bóng đèn sợi đốt bình thường bằng bóng đèn LED cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng đèn có giá 96 000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền mua bóng đèn LED để thay đủ cho các phòng học.

Đáp án:

Số bóng đèn cần phải thay tất cả là:

32 . 8 = 256 (bóng đèn)

Tổng số tiền nhà trường phải trả là:

96 000 . 256 = 24 576 000 (đồng)

Đáp số: 24 576 000 đồng

II. Giải Toán 6 Kết nối tri thức Phép chia hết và phép chia có dư

Hoạt động 4 Toán lớp 6 trang 18 tập 1

Thực hiện các phép chia 196 : 7;  215 : 18

Đáp án:

196 : 7 = 28

215 : 18 = 18 . 11 + 17

Hoạt động 5 Toán lớp 6 trang 18 tập 1

Trong hai phép chia trên, hãy chỉ ra phép chia hết và phép chia có dư. Trong mỗi trường hợp, hãy cho biết số bị chia, số chia, thương, số dư (nếu có).

See also  Giftcode Siêu Thần Thú Mobile Vip và cách nhập (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

Đáp án:

Phép chia hết là: 196 : 7 = 28

Số bị chia là 196, số chia là 7, thương là 28

Phép chia có dư là 215 : 18 = 18 . 11 + 17

Số bị chia là 215, số chia là 18, thương là 11 và số dư là 17

Luyện tập 3 Toán lớp 6 trang 19 tập 1

Thực hiện các phép chia sau:

a) 945 : 45

b) 3 121 : 51

Đáp án:

a) 945 : 45 = 21

b) 3 121 : 51 = 61 (dư 10)

Vận dụng 3 Toán lớp 6 trang 19 tập 1

Giải bài toán mở đầu

Đáp án:

Số tiền mà mẹ phải trả là:

10 . 20 000 = 200 000 (đồng)

Số tờ 50 nghìn đồng mà mẹ phải đưa là:

200 000 : 50 000 = 4 (tờ)

Đáp số: 4 tờ

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply