Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 trang 28 Kết nối tri thức – Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 | Bostonenglish.edu.vn

Toán lớp 6 bài tập cuối chương 1 sách Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các bạn tham khảo qua bài viết dưới đây nhé!

toán lớp 6 bài tập cuối chương 1

toán lớp 6 bài tập cuối chương 1

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Giải Toán 6 tập 1 trang 28 Kết nối tri thức Câu 1.54

Viết số tự nhiên a sau đây: Mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám.

a) Số a có bao nhiêu chữ số? Viết tập hợp các chữ số của a

b) Số a có bao nhiêu triệu, chữ số hàng triệu là chữ số nào?

c) Trong a có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Mỗi chữ số ấy có giá trị bằng bao nhiêu?

Đáp án

Số “mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám” được viết là 15 267 021 908.

See also  Bài tập về Axetilen C2H2, Etilen C2H4, Benzen C6H6, Metan CH4 và cách giải | Bostonenglish.edu.vn

Số tự nhiên a là 15 267 021 908

a) Số a có 11 chữ số. Tập hợp các chữ số của a là A = {0; 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9}

b) Số a có 267 triệu, chữ số hàng triệu là chữ số 7

c) Trong a có 2 chữ số 1 nằm ở hàng chục tỉ và hàng nghìn

Chữ số 1 ở hàng chục tỉ có giá trị 10 000 000 000

Chữ số 1 ở hàng nghìn có giá trị 1 000

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Giải Toán 6 tập 1 trang 28 Kết nối tri thức Câu 1.55

a) Số 2 020 là số liền sau của số nào? Là số liền trước của số nào?

b) Cho số tự nhiên a khác 0. Số liền trước của số tự nhiên a là số nào? Số liền sau số tự nhiên a là số nào?

c) Trong các số tự nhiên, số nào không có số liền sau? Số nào không có số liền trước?

Đáp án

a) Số 2 020 là số liền sau của số 2 019

Số 2 020 là số liền trước của số 2 021

b) Số liền trước của số tự nhiên a là số a – 1. Số liền sau của số tự nhiên a là a + 1

c) Trong các số tự nhiên, không có số nào không có số liền sau. Số 0 không có số liền trước.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Giải Toán 6 tập 1 trang 28 Kết nối tri thức Câu 1.56

Tìm tích, thương và số dư (nếu có):

a) 21 759 . 1 862

b) 3 789 : 231

c) 9 848 : 345

Đáp án

a)

Toán lớp 6 KNTT

21 759 . 1 862 = 40 515 258

Vậy ta có tích của phép nhân đã cho là: 40 515 258.

See also  Câu 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 128 Luyện tập | Bostonenglish.edu.vn

b)

Tìm tích, thương và số dư (nếu có) a) 21759.1862 b) 3789 : 231

3 789 : 231 = 16 (dư 93)

Vậy thương của phép chia trên là 16 và số dư là 93.

c)

Giải Toán lớp 6 KNTT

9 848 : 345 = 28 (dư 188)

Vậy thương của phép chia trên là 28 và số dư là 188.

Giải Toán 6 tập 1 trang 28 Kết nối tri thức Câu 1.57

Tính giá trị của biểu thức:

21.[(1 245 + 987) : 23 – 15.12] + 21

Đáp án

21.[(1 245 + 987) : 2– 15.12] + 21

= 21.(2232 : 8 – 180) + 21

= 21.(279 – 180) + 21

= 21.99 + 21

= 2 100

Giải Toán 6 tập 1 trang 28 Kết nối tri thức Câu 1.58

Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh?

Đáp án

Ta có: 320 : 45 = 7 dư 5

Như vậy sẽ có 7 xe chở mỗi xe 45 em và 1 xe chở 5 em còn lại

Vậy nhà trường phải thuê ít nhất: 7 + 1=8 (xe) để chở hết các em.

Giải Toán 6 tập 1 trang 28 Kết nối tri thức Câu 1.59

Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng.

a) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được?

b) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

c) Chủ nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

Đáp án

a) Số vé bán được là:

10 550 000 : 50 000=211 (vé)

Số vé tổng cộng cần bán là:

See also  Kỹ sư điện tử viễn thông tiếng Anh là gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

18 x 18 = 324 (vé)

Số vé không bán được tối thứ 6 là:

324 – 211 = 113 (vé)

b) Tối thứ 7 bán hết số vé thu được số tiền là:

50 000 x 324 = 16 200 000 (đồng)

c) Chủ nhật còn 41 vé không bán được nên số vé bán được là:

324 – 41 = 283 (vé)

Số tiền thu được ngày chủ nhật là:

283  x  50 000 =14 150 000 (đồng)

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo và Toán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài tập cuối Chương 1 cho các bạn học sinh tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. Bostonenglish liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 trang 45
  • toán lớp 6 bài tập cuối chương 1 trang 59, 60
  • Toán lớp 6 bài tập cuối chương 1 cấu Hội trắc nghiệm
  • Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 trang 28
  • Toán 6 bài tập cuối chương 2
  • Toán lớp 6 bài tập cuối chương IX trang 98
  • Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 6 trang 27
  • Toán lớp 6 Bài tập cuối chương trang 42
See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply