Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 20, 21 Kết nối tri thức – Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 | Bostonenglish.edu.vn

Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau:

Giá tiền cho 50 số đầu tiên là 1 678 đồng/số

Giá tiền cho 50 số tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1 734 đồng/số

Giá tiền cho 100 số tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là 2 014 đồng/số

Đáp án

Số tiền cho 50 số điện đầu tiên mà ông Khánh phải trả là

50 . 1 678 = 83 900 (đồng)

Số tiền cho 50 số điện tiếp theo (từ số 51 đến số 100) ông Khánh phải trả là

50 . 1 734 = 86 700 (đồng)

Số tiền cho 15 số điện tiếp theo (từ số 101 đến số 115) ông Khánh phải trả là

15 . 2 014 = 30 210 (đồng)

Vậy tổng số tiền ông Khánh phải trả cho 115 số điện là:

83 900 + 86 700 + 30 210 = 200 810 (đồng)

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 20 Luyện tập chung cho các bạn học sinh tham khảo các dạng toán về tập hợp, phép cộng và phép nhân số tự nhiên, phép nhân và chia số tự nhiên, toán lũy thừa

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo và Toán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

See also  Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm.Xác định độ tụ | Bostonenglish.edu.vn

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply