Trắc nghiệm Tiếng Anh phân biệt “no” và “not” – Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản có đáp án

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh trực tuyến phân biệt “no” và “not” có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi trắc nghiệm trực tuyến gồm nhiều câu hỏi khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học về cách dùng no và not trong từng trường hợp cụ thể. Chúc bạn đọc ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản khác:

 • 1. ____ students finished the test.

 • 2. I’m free today, but ____ on Friday.

 • 3. I wrote to her, but got ____ reply.

 • 4. Most complained about the result, but ____ the winners.

 • 5. This is a ____ smoking area.

 • 6. It came as ____ surprise to hear that they had won.

 • 7. ____ surprisingly, the concert sold out in a few hours.

 • 8. There was ____ a lot we could do to help.

 • 9. There’s ____ enough space for everything.

 • 10. There was ____ room on the train.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
See more articles in the category: Wiki
See also  Cách tính thời gian trong Excel – chênh lệch thời gian, cộng/trừ thời gian | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply