Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào? | Bostonenglish.edu.vn

Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường – Câu 4 trang 101 SGK GDCD lớp 11. Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?

Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?

–         Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường

–         Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương và ở nơi mình hoạt động như: tham gia trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, mở rộng diện tích rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, giữ gìn, phát triển các khi bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, tham gia vệ sinh môi trường, thực hiện các quy định về vệ sinh công cộng, phê phán việc săn bắt, tiêu diệt động vật quý hiếm

–         Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

See more articles in the category: Wiki
See also  1 Viết tên các loài chim trong những tranh sau | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply