Trình bày hai hiện tượng thể hiện áp suất rễ và vai trò của nó. | Bostonenglish.edu.vn

Câu 2 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Trình bày hai hiện tượng thể hiện áp suất rễ và vai trò của nó. Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật

Đề bài:

Trình bày hai hiện tượng thể hiện áp suất rễ và vai trò của nó.

Lời giải:

Trình bày hai hiện tượng thể hiện áp suất rễ

Nước từ đất vào lông hút rồi vào mạch gỗ của rễ theo cơ chế thẩm thấu, tức là từ nơi có áp suất thẩm thấu thấp đến nơi có áp suất thẩm thấu cao.

Nước bị đẩy từ rễ lên thân do một lực đẩy gọi là áp suất rễ (thể hiện ở 2 hiện tượng: rỉ nhựa và ứ giọt):

*   Hiện tượng rỉ nhựa:

Cắt cây thân thảo đến gần gốc, sau vài phút sẽ thấy những giọt nhựa rỉ ra từ phần thân cây bị cắt. Đó chính là những giọt nhựa do rễ đẩy từ mạch gỗ ở rễ lên mạch gỗ ở thân và đẩy mức thủy ngân cao hơn mức bình thường.

*   Hiện tượng ứ giọt:

Úp cây trong chuông thủy tinh kín, sau một đêm, ta sẽ thấy các giọt nước ứ ra ở mép lá. Như vậy, không khí trong chuông thủy tinh đã bão hòa hơi nước, nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành các giọt ở mép lá.

See also  Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen | Bostonenglish.edu.vn

Vai trò:

* Hiện tượng rỉ nhựa: Chứng minh cho quá trình hút và đẩy nước chủ động của hệ rễ; Hiện tượng rỉ nhựa cũng là một cơ chế bảo vệ của thực vật, ngăn cách bề mặt vết thương tiếp xúc với môi trường.

* Hiện tượng ứ giọt: Chứng minh cho quá trình hút và đẩy nước chủ động của hệ rễ; Hiện tượng thoát hơi nước là một cơ chế điều hòa ở thực vật.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply