Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước (theo sơ đồ cho trước – hình 26.1). | Bostonenglish.edu.vn

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong – Câu 16 trang 164 SGK Công nghệ 11. Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước (theo sơ đồ cho trước – hình 26.1).

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước (theo sơ đồ cho trước – hình 26.1).

Động cơ làm việc, nước trong áo nước nóng dần.

– Khi nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giới hạn định trước, van 4 đóng cửa thông với đường nước về két, mơ hoàn toàn cửa thông với đường nước 8 đổ nước trong áo nước chảy thẳng về trước bơm 10 rồi lại được bơm vào áo nước Như vậy, nhiệt độ nước trong áo nước tăng nhanh, rút ngắn thời gian hâm nóng động cơ.

Quảng cáo

– Khi nhiệt độ nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn đã định, van 4 mở cả hai đường để nước trong áo nước vừa chảy vào két 5, vừa chảy vào đường nước 8

–  Khi nhiệt độ nước tronií áo nước vượt quá giới hạn định trước, van 4 đóng cửa thông với đường nước 8, mở hoàn toàn cửa thông với đường nước vào két 5, toàn bộ nước nóng ở áo nước đi qua kct 5, được làm mát rồi được bơm 10 hút đưa trở lại áo nước của động cơ.

See also  Phần Mềm Abbyy Finereader 12 Portable ✔️ + Hướng Dẫn Chuyển Ảnh Sang Văn Bản ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply