Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức trang 28 Bài 7 Ngày hội đọc sách của chúng em – Giải Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối | Bostonenglish.edu.vn

1. Ngày hội đọc sách của trường em diễn ra như thế nào?

2. Em thích hoạt động nào nhất? Vì sao?

3. Em có nhận xét gì về sự tham gia của các bạn?

4. Giới thiệu với bạn về cuốn sách em yêu thích nhất theo gợi ý: tên cuốn sách, tác giả, nhân vật và nội dung mà em thích.

1. Ngày 21 tháng 4 hằng năm, trường em đều tổ chức ngày hội đọc sách diễn ra rất sôi nổi, rất nhiều hoạt động được tổ chức với các bạn hưởng ứng nhiệt tình.

2. Em thích nhất là hoạt động viết lá thư nhỏ về cuốn sách em yêu. Vì nó nhận được sự tham gia của rất nhiều bạn từ các lớp và phần thưởng cho người đạt giải nhất vô cùng hấp dẫn.

3. Sự tham gia của các bạn chính là nhân tố chính cho sự thành công của ngày hội, bên cạnh đó nó sẽ giúp cho các bạn có nhiều kiến thức hơn nữa,…

4. Cuốn sách em yêu thích nhất là Dế Mèn phiêu lưu kí. Nội dung chủ yếu nói về hành trình phiêu lưu của chú dế mèn ham chơi đầy ly kỳ. Trong các chuyến phiêu lưu này, Dế Mèn đã được làm quen và tiếp xúc với nhiều người bạn khác nhau, chẳng hạn như chú Dế Choắt, Dế Trũi và rất nhiều nhân vật đặc biệt khác, mỗi nhân vật này đều mang một tính cách và suy nghĩ khác nhau, càng làm cho tác phẩm thêm sự đa dạng và lôi cuốn như chính xã hội của con người.

See also  Chỉ Mục Là Gì - Giới Thiệu Về Hoạt Động Lập Chỉ Mục | Bostonenglish.edu.vn

1. Hãy lập kế hoạch đọc sách trong tháng của em.

2. Cùng bạn hoặc người thân thực hiện kế hoạch.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply