Từ vựng tiếng anh về cây cối | Từ vựng theo chủ đề | Boston English

Từ vựng tiếng Anh về Cây cối

Từ vựng tiếng anh về cây cối

Từ vựng tiếng Anh về cây cối

Thiên nhiên luôn là thứ tuyệt vời nhất mà tạo hóa dành tặng cho con người. Có thiên nhiên mới có môi trường sống và con người mời có thể tồn tại. Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề hôm nay sẽ chia sẻ tới các bạn tên các loại cây, loại hoa trong tiếng Anh. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thêm từ vựng tiếng Anh về chủ đề cây cối cho mình nhé!

Chủ đề liên quan:

Từ vựng tiếng anh về cây cối

Cây cối cũng giống như con người là một chủ thể bao gồm các bộ phận khác nhau. Các bộ phận đó sẽ có những tên gọi riêng. Nếu không biết tên chúng là gì sẽ rất gây nhầm lẫn trong giao tiếp hoặc viết bài  tiếng Anh. Chúng ta cùng bắt đầu học nhé!

A: Từ vựng tiếng Anh về cây

 1. Alder – /’ɔl:də/: Cây tổng quán sủi
 2. Ash – /æ∫/: Cây tần bì
 3. Beech – /bi:t∫/: Cây sồi
 4. Birch – /bə:t∫/: Cây gỗ bu lô
 5. Cedar – /’si:də/: Cây tuyết tùng
 6. Elm – /elm/: Cây đu
 7. Fir – /fə:/: Cây linh sam
 8. Hazel – /’heizl/: Cây phỉ
 9. Hawthorn – /’hɔ:θɔ:n/: Cây táo gai
 10. Holly – /’hɔli/: Cây nhựa ruồi
 11. Lime – /laim/: Cây đoan
 12. Maple – /’meipl/: Cây thích
 13. Oak – /əʊk/: Cây sồi
 14. Plane – /plein/: Cây tiêu huyền
 15. Pine – /pain/: Cây thông
 16. Poplar – /’pɔplə(r)/: Cây bạch dương
 17. Sycamore – /’sikəmɔ:/: Cây sung dâu
 18. Weeping willow – /ˈwiːpɪŋ ˈwɪləʊ/: Cây liễu rủ
 19. Willow – /’wilou/: Cây liễu
 20. Yew – /ju:/: Cây thủy tùng
 21. Apple tree – /ˈæpl triː/: Cây táo
 22. Cherry tree – /ˈʧɛri triː/: Cây anh đào
 23. Chestnut tree – /ˈʧɛsnʌt triː/: Cây dẻ
 24. Coconut treeˈkəʊkənʌt triː/: Cây dừa
 25. Fig tree – /fɪg triː/: Cây sung
 26. Horse chestnut tree – /hɔːs ˈʧɛsnʌt triː/: Cây dẻ ngựa
 27. Olive tree – /ˈɒlɪv triː/: Cây ô liu
 28. Pear tree – /peə triː/: Cây lê
 29. Plum tree – /plʌm triː/: Cây mận
 30. Bracken – /’brækən/: Cây dương xỉ diều hâu
 31. Bush – /bu∫/: Bụi rậm
 32. Cactus – /kæktəs/: Cây xương rồng
 33. Corn – /kɔ:n/: Cây ngô
 34. Fern – /fə:n/: Cây dương xỉ
 35. Flower – /’flauə/: Hoa
 36. Grass – /grɑ:s/: Cỏ trồng
 37. Heather – /’heðə/: Cây thạch nam
 38. Herb – /hə:b/: Thảo mộc
 39. Ivy – /’aivi/: Cây thường xuân
 40. Moss – /mɔs/: Rêu
 41. Mushroom – /’mʌ∫rum/: Nấm
 42. Nettle – /’netl/: Cây tầm ma
 43. Shrub – /∫rʌb/: Cây bụi
 44. Wheat – /wi:t/: Lúa mì
Từ vựng tiếng anh về các loại gia vị
Từ vựng tiếng anh về các loại gia vị

B: Từ vựng tiếng Anh về các loại hoa

 1. Bluebell – /’blu:bel/: Hoa chuông xanh
 2. Buttercup – /’bʌtəkʌp/: Hoa mao lương vàng
 3. Carnation – /kɑ:’nei∫n/: Hoa cẩm chướng
 4. Chrysanthemum – /kri’sænθəməm/: Hoa cúc
 5. Crocus – /’kroukəs/: Hoa nghệ tây
 6. Daffodil – /’dæfədil/: Hoa thủy tiên vàng
 7. Dahlia – /’deiljə/: Hoa thược dược
 8. Daisy – /’deizi/: Hoa cúc
 9. Dandelion – /’dændilaiən/: Hoa bồ công anh
 10. Forget-me-not – /fəˈgɛtmɪnɒt/: Hoa lưu ly
 11. Foxglove – /’fɔksglʌv/: Hoa mao địa hoàng
 12. Geranium – /dʒi’reinjəm/: Hoa phong lữ
 13. Lily – /’lili/: Hoa loa kèn
 14. Orchid – /’ɔ:kid/: Hoa lan
 15. Pansy – /’pænzi/: Hoa păng xê
 16. Poppy – /’pɔpi/: Hoa anh túc
 17. Primrose – /’primrouz/: Hoa anh thảo
 18. Rose – /rouz/: Hoa hồng
 19. Snowdrop – /’snoudrɔp/: Hoa giọt tuyết
 20. Tulip – /’tju:lip/: Hoa tulip
 21. Waterlily – /’wɔ:təlis]/: Hoa súng
 22. Bun of flowers – /bʌn ɒv ˈflaʊəz/: Bó hoa
Các loài hoa trong tiếng anh
Các loài hoa trong tiếng anh

C: Từ vựng tiếng Anh liên quan tới cây

 1. Bark – /bɑ:k/: Vỏ cây
 2. Branch – /brɑ:nt∫/: Cành cây
 3. Pine cone – /paɪn kəʊn/: Quả thông
 4. Sap – /sæp/: Nhựa thông
 5. Trunk – /trʌηk/: Thân cây to
 6. Twig – /twig/: Cành cây con
 7. Fruit tree – /fruːt triː/: Cây ăn quả
 8. Palm tree – /pɑːm triː/: Cây cọ
 9. Evergreen – /ˈɛvəgriːn/: Xanh mãi
 10. Coniferous – /kəʊˈnɪfərəs/: Thuộc họ bách tùng

D: Từ vựng tiếng Anh về các bộ phận của cây

 1. Berry – /’beri/: Quả mọng
 2. Blossom – /’blɔsəm/: Hoa nhỏ mọc thành chùm
 3. Bud – /bʌd/: Chồi
 4. Leaf – /li:f/: Lá
 5. Petal – /’petl/: Cánh hoa
 6. Pollen – /’pɔlən/: Phấn hoa
 7. Stalk – /stɔ:k/: Cuống hoa
 8. Stem – /stem/: Thân cây hoa
 9. Thorn – /θɔ:n/: Gai

Trên đây là các từ vựng tiếng anh về cây cối. Bạn hãy lưu về và ghi nhớ để trong những tình huống liên quan đến vấn đề cây cối bạn có thể áp dụng được. Chúc bạn học thật tốt tiếng Anh!

Trung tâm Anh ngữ Boston
Địa chỉ: Số 14 ngõ 68 Xuân Thủy – Cầu Giấy –  Hà Nội
Điện thoại: 0243.793.9422 – Hotline: 097.268.3355
Email: hotro@bostonenglish.edu.vn
Website: https://bostonenglish.edu.vn

Bài viết đang theo dõi:

Bài viết được gắn thẻ:

 • từ vựng tiếng anh về cây cối
 • tu vung tieng anh ve cay coi

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Từ vựng tiếng Anh cho nhân viên phục vụ cafe

Từ vựng tiếng Anh trong quán Cafe

100 từ vựng tiếng Anh văn phòng

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn Phòng

Học từ vựng tiếng anh du lịch

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Du Lịch

Từ vựng tiếng Anh về gia đình - Chủ đề gia đình

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Gia Đình

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trường học

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Trường Học

Từ vựng tiếng Anh về tình bạn

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Tình Bạn

Học từ vựng tiếng Anh về sức khỏe

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Sức Khỏe

Tên các con vật bằng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Động Vật

Từ vựng tiếng Anh chủ đề nhà cửa

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Nhà Cửa

Từ vựng màu sắc tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Màu Sắc

Từ vựng tiếng Anh chủ đề máy tính

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Máy Tính

Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời trang

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Thời Trang

Tên các môn học bằng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Môn Học

Tên các món ăn bằng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Món Ăn

Từ vựng tiếng Anh về mỹ phẩm

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Thẩm Mỹ

Từ vựng tiếng Anh về thời tiết

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Thời Tiết

Từ vựng âm nhạc bằng tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Âm Nhạc

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nhà bếp

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Nhà Bếp

Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngày tháng trong tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Ngày Tháng

Từ vựng tiếng Anh chủ đề lễ hội

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Ngày Lễ

Từ vựng tiếng Anh về thời gian

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Thời Gian

Từ vựng tiếng Anh về vũ trụ

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Không Gian - Vũ Trụ

Từ vựng tiếng Anh về giao thông

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Giao Thông

Trung thu tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Trung Thu

Từ vựng đồ dùng gia đình bằng tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Đồ Dùng Gia Đình

Từ vựng tiếng Anh về phim ảnh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Phim Ảnh

các bộ phận trên cơ thể người bằng tiếng anh

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Bộ Phận Cơ Thể

Từ vựng tiếng Anh về môi trường

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi Trường

Số đếm trong tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Số Đếm

Miêu tả người bằng tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Tả Người

Từ vựng về đồ dùng trong phòng ngủ bằng tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Đồ Dùng Phòng Ngủ

Từ vựng tiếng Anh về nông thôn

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Nông Thôn

Các địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam bằng tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Danh Lam Thắng Cảnh

Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Xây Dựng

Từ vựng tiếng anh về cây cối

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Cây Cối

Từ vựng tiếng Anh về thành phố

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Thành Phố

Từ vựng tiếng Anh về bữa tiệc

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Tiệc Tùng - Party

Tên quốc gia bằng tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Tên Nước - Phần 1

Tên nước bằng tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Tên Nước - Phần 2

Từ vựng tiếng Anh thường ngày

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Tiếng Anh Thường Ngày

Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong phòng ngủ

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Giấc Ngủ

Từ vựng xe bus tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Xe Bus

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Chuyên Ngành Ô Tô

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành cơ khí

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Chuyên Ngành Cơ Khí

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành điện tử

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Chuyên Ngành Điện Tử

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nông nghiệp

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Nông Nghiệp

Tiếng Anh trong khách sạn thông dụng

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Khách Sạn

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành may mặc

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề May Mặc

Tiếng Anh chuyên ngành Luật

Học từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Luật

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Học từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Kế Toán

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề thiên nhiên

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Thiên Nhiên

Từ vựng tiếng Anh về cái chết

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Cái Chết

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành đồ họa

Học từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Đồ Họa

Từ vựng tiếng anh về các loại hải sản

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Hải Sản

Từ vựng tiếng Anh về sách

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề về Sách

Từ vựng tiếng Anh về phụ nữ thế kỷ 21

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Phụ Nữ

Từ vựng tiếng Anh về internet

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Internet

Từ vựng tiếng Anh về tóc

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Các Kiểu Tóc

Từ vựng tiếng Anh về trái cây

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoa Quả

Từ vựng tiếng Anh chỉ nơi chốn

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Nơi Chốn

Từ vựng tiếng anh về sở thích

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề về Sở Thích

Tên các trường đại học bằng tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Tên Trường Đại Học

Từ vựng tiếng anh về hàng không

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Hàng Không

1 đánh giá trên “Từ vựng tiếng Anh về Cây cối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận Facebook:

Bài viết liên quan

Đăng ký học
Lịch khai giảng khóa học Boston
Lịch khai giảng khóa học Boston
Lịch khai giảng khóa học Boston
Lịch khai giảng khóa học Boston