Unit 3 – This is Tony, 1. Giới thiệu một người, vật nào đó. 2. Thì hiện tại đơn của động từ “be”.Định nghĩa chung về | Bostonenglish.edu.vn

Unit 3: This is Tony – Đây là Tony – Ngữ pháp: Unit 3 – This is Tony. 1. Giới thiệu một người, vật nào đó. 2. Thì hiện tại đơn của động từ “be”. a) Định nghĩa chung về động từ, b) Động từ “TO BE” ở hiện tại, c) Động từ “to be” được chia với các đại từ nhân xưng

1. Giới thiệu một người, vật nào đó

Để giới thiệu một ai đó hay một vật nào đó ta dùng cú pháp sau:

This is + tên người/ vậy được giới thiệu

Ex: This is Lam. Đây là Lâm

This is his car. Đây là xe hơi của anh ấy.

This là đại từ chỉ định, có nghĩa là: này, cái này, đây

This’s là viết tắt của This is.

– This: Dùng để chỉ vật ở gần người nói hơn

Ex: This is a book. Đây là quyển sách.

Ngoài this ra, đại từ chỉ định còn có that (đó, cái đó).

That’s là viết tắt của That is, có nghĩa “Đó là”.

–  That: dùng để chỉ sự vật (người hoặc vật) ở xa người nói.

–  ở dạng khẳng định, chúng ta có thể sử dụng cú pháp sau:

That’s + a/an + danh từ số ít.

Ex: That’s a cat. Đó là một con mèo.

See also  Be Like Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

–   ở dạng nghi vấn (câu hỏi), chúng ta có thể sử dụng cú pháp

Is that + danh từ số ít?

Danh từ số ít ở phần này chỉ tên người (hoặc vật). Để trả lời cho cú pháp trên, chúng ta dùng:

1) Nếu đúng với vấn đề (tên người) được hỏi thì, đáp:

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

2) Còn nếu không đúng với vấn đề được hỏi thì, trả lời:

No, it isn’t. Không, không phải.

Ex: Is that Trinh? Đó là Trinh phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn’t. Không, không phải.

Quảng cáo

Các em cần lưu ý:

–   It’s là viết tắt của It is.

–   It isn’t là viết tắt của It is not.

2. Thì hiện tại đơn của động từ “be”.

a)  Định nghĩa chung về động từ:

–      Động từ là từ dùng để chỉ hoạt động, trạng thái của chủ ngữ (subject).

–     Động từ trong tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng, chúng làm vị ngữ (predicate) trong câu.

b) Động từ “TO BE” ở hiện tại:

–     ở hiện tại động từ “to be” có 3 hình thức: “am, is” và “are”.

–     Nghĩa của động từ “to be”: là, thì, ở, bị/được (trong câu bị động), đang (ở thì tiếp diễn).

c)    Động từ “to be” được chia với các đại từ nhân xưng như sau:

–      am: dùng cho chủ ngữ là ngôi thứ nhất số ít (I)

Ex: I am Hoa. I am a pupil.

See also  Kho 500 hình ảnh cá vàng đẹp, màu sắc bắt mắt (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

Mình là Hoa. Mình là học sinh.

–      is: dùng cho chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít (he, she, it)

Ex: He is a teacher.

Anh ấy là thầy giáo.

She is beautiful.

Cô ấy xinh đẹp

–    are: dùng cho các chủ ngữ là ngôi số nhiều (we, you, they)

Ex: We are at school. Are you a pupil?

Chúng tôi ở trường. Bạn là học sinh phải không?

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply