Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu bảng 31.1 SGK) | Bostonenglish.edu.vn

Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh

 

– Vẽ biểu đồ:

Để học tốt Địa Lý 8 | Giải bài tập Địa Lý 8

Để học tốt Địa Lý 8 | Giải bài tập Địa Lý 8

Để học tốt Địa Lý 8 | Giải bài tập Địa Lý 8

Nhận xét:

– Trạm Hà Nội:

+ Nhiệt độ trung bình năm là 23,5°C. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 28,9°C (tháng 7); nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 16,4°C (tháng 1). Biên độ nhiệt là 12,5°C.

+ Tổng lượng mưa của trạm là 1676,2mm. Lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 318mm (tháng 8); lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 18,6mm (tháng 1). Các tháng mùa mưa: 5, 6, 7, 8, 9, 10.

– Trạm Huế:

+ Nhiệt độ trung bình năm là 25,2°C. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,4°C (tháng 7), nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 20°C. Biên độ nhiệt là 9,4°C.

+ Tổng lượng mưa của trạm là 2867,7mm. Lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 795,6mm (tháng 10); lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 47,1mm (tháng 3). Các tháng mùa mưa : 8, 9, 10, 11, 12.

– Trạm Tp. Hồ Chí Minh:

+ Nhiệt độ trung bình năm là 27,1°C. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 28,9°C (tháng 4); nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 25,7°C (tháng 12). Biên độ nhiệt là 3,2°C.

+ Tổng lượng mưa của trạm là 1931 mm. Lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 327mm (tháng 9); lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 4,1mm (tháng 2). Các tháng mùa mưa: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

See also  Sử dụng Goal Seek trong What if analysis để tìm kiếm doanh thu mục tiêu trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

-> – Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Nhiệt độ tháng 7 cao nhất ở Huế và nhiệt độ tháng 1 thấp nhất ở Hà Nội.

– Mưa nhiều nhất ở Huế. Mùa mưa ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào mùa hạ còn Huế vào thu – đông.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp các bạn giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội theo số liệu ở bảng 1
  • Về biểu đồ thể nhiệt độ lượng mưa của trạm Hà Nội bảng số liệu SGK 110 nhận xét
  • Nhận xét biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội
  • Vẽ biểu đồ đường the hiện nhiệt độ trung bình
  • Cách vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa
  • vẽ biểu đồ cột so sánh lượng mưa trung bình năm của hà nội u-pha và va-len-xi-a
  • Vẽ biểu đồ – lượng mưa và Lưu lượng
  • Về và nhân xét biểu đồ khí hậu Hà Nội theo số liệu
See more articles in the category: Học tập

Leave a Reply