Vẽ hình và tính số đường chéo của ngũ giác, lục | Bostonenglish.edu.vn

Vẽ hình và tính số đường chéo của ngũ giác, lục giác. Câu 6 trang 156 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 1. Đa giác – Đa giác đều

a. Vẽ hình và tính số đường chéo của ngũ giác, lục giác

b. Chứng minh rằng hình n – giác có tất cả (({{nleft( {n – 3} right)} over 2})  đường chéo.

                                                     

a. Từ mỗi đỉnh của ngũ giác vẽ được hai đường chéo. Ngũ giác có 5 đỉnh ta kẻ được 5.2 = 10 đường chéo, trong đó mỗi đường chéo được tính hai lần. Vậy ngũ giác có tất cả 5 đường chéo.

Quảng cáo

Từ mối đỉnh của lục giác vẽ được 3 đường chéo. Lục giác có 6 đỉnh ta kẻ được 6.3 = 18 đường chéo, trong đó mỗi đường chéo được tính hai lần. Vậy lục giác có tất cả là 9 đường chéo.

b. Từ mỗi đỉnh của n – giác nối với các đỉnh còn lại ta được n – 1 đoạn thẳng , trong đó có hai đoạn thẳng là cạnh của hình n – giác (hai đoạn thẳng nối với hai đỉnh kề nhau). Vậy qua mỗi đỉnh của n – giác vẽ được n – 3 đường chéo. Hình n – giác có n đỉnh kẻ được n(n – 3 ) đường chéo, trong đó mỗi đường chéo được tính hai lần. Vậy hình n – giác có tất cả  ({{nleft( {n – 3} right)} over 2}) đường chéo.

See also  Cách tạo Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133 trên Excel

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply