Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ kỹ thuật ? | Bostonenglish.edu.vn

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống – Câu 3 trang 7 SGK Công Nghệ 8. Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ kỹ thuật ?

Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ kỹ thuật ? 

Chúng ta cần phải học môn vẽ kĩ thuật vì bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống, học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống, tạo điều kiện để học tốt các môn khoa học – kĩ thuật khác.

– Trong quá trình sản xuất, muốn làm ra một sản phẩm nào đó thì ta phải dựa vào bản vẽ kĩ thuật, để từ đó có thể sản xuất ra một sản phẩm có kích thước chính xác.

Quảng cáo

– Trong đời sống, chúng ta muốn sử dụng sản phẩm hiệu quả, an toàn, thì chúng ta cần phải đọc và hiểu bản vẽ kĩ thuật của sản phẩm, vậy nên bản vẽ kỹ thuật được xem là một phương tiện thông tin gắn liền mối quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có các loại bản vẽ riêng của ngành đó, nên học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống, tạo điều kiện để học tốt các môn khoa học – kĩ thuật khác.

See also  Tính chất hoá học của Benzen, đồng đẳng Toluen và hidrocacbon thơm | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply