Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo | Bostonenglish.edu.vn

Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo. Tập làm văn – Tuần 7 trang 30 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo :

2. Viết lại thời khoá biểu ngày mai của lớp em :

Thứ …………………

Các môn học: ……………..

3. Dựa theo thời khoá biểu ở bài tập trên, trả lời từng câu hỏi sau :

a) Ngày mai có mấy tiết ?

b) Đó là những tiết gì ?

c) Em cần mang những quyển sách nào đến trường ?

TRẢ LỜI:

1. Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo

Hôm nay, Tường quên bút ở nhà. Đến lúc viết bài, em hốt hoảng bảo Vân :

– Tớ quên không mang bút. Cậu cho tớ mượn nhé ?

Vân nói:

– Tớ chỉ có một cái bút. Làm sao bây giờ ?

Nghe thấy thế, cô giáo đưa cho Tường một cái bút rồi bảo :

– Em cầm lấy mà dùng, ngày mai đừng quên bút nữa nhé !

Tường đưa hai tay nhận bút và nói:

Quảng cáo

– Em cảm ơn cô ạ !

Hôm cô giáo trả bài, Tường được điểm 10. Về nhà, em khoe với mẹ :

See also  According To Là Gì - Cách Dùng According To Trong Tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

– Nhờ bút của cô giáo, con làm bài được 10 điểm.

Mẹ mỉm cười và nói:

– Mẹ rất vui vì con được điểm 10. Con nhớ cảm ơn cô giáo nhé!

2. Viết lại thời khóa biểu ngày mai của lớp em :

Thứ ba

Các môn học :

Tiếng Việt                                            Thể dục

Toán                                                    Mĩ thuật

3. Dựa theo thời khóa biểu ở bài tập trên, trả lời từng câu hỏi sau :

a) Ngày mai có mấy tiết ?

Ngày mai có 5 tiết.

b) Đó là những tiết gì ?

Toán, Tiếng Việt, Toán, Thể dục, Mĩ thuật.

c) Em cần mang những quyển sách gì đến trường ?

Em cần mang những quyển sách là: Toán, Tiếng Việt, Mĩ thuật.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply