Hướng dẫn cách viết code tự động ghi nhận thời gian nhập dữ liệu bằng VBA

Khi bạn làm việc với Microsoft Excel và muốn ghi nhận thời gian khi bạn nhập dữ liệu mà không muốn thực hiện điều này thủ công, VBA (Visual Basic for Applications) có thể giúp bạn thực hiện điều này một cách tự động và hiệu quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn bằng cách sử dụng VBA để tự động ghi nhận thời gian khi nhập dữ liệu vào Excel.

Code tự động ghi nhận thời gian nhập dữ liệu

Khi bạn làm việc với Excel và muốn ghi nhận thời gian khi bạn nhập dữ liệu, VBA là công cụ mạnh mẽ giúp bạn thực hiện điều này. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này.

Đặc điểm hàm NOW trong Excel

Trước khi đi sâu vào việc sử dụng VBA, hãy hiểu rõ hàm NOW trong Excel. Hàm NOW sẽ ghi nhận cả ngày/tháng/năm và giờ:phút:giây theo thời gian thực. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng hàm NOW trong Excel, kết quả của hàm sẽ luôn tự động thay đổi mỗi khi Excel thực hiện tính toán. Điều này không phải lúc nào cũng phù hợp khi bạn chỉ muốn ghi nhận thời gian khi bạn kết thúc thao tác nhập dữ liệu, và kết quả đó không được thay đổi.

Để làm điều đó mà không cần sử dụng VBA, bạn phải làm thủ công các bước sau:

 1. Bước 1: Viết hàm NOW, sau đó copy kết quả của hàm.
 2. Bước 2: Dán kết quả của hàm để tránh hàm tự động cập nhật kết quả.

Tuy nhiên, cách này không hiệu quả và tốn thời gian nếu bạn phải thực hiện nhiều lần. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng VBA để tự động ghi nhận thời gian khi nhập dữ liệu.

Viết Code VBA để tự động ghi nhận thời gian nhập dữ liệu

Để tự động ghi nhận thời gian khi bạn nhập dữ liệu, chúng ta sẽ sử dụng VBA trong Excel. Dưới đây là các bước cụ thể:

Bước 1: Sử dụng hàm NOW trong VBA

Ví dụ bạn muốn nhập dữ liệu vào ô A3 và muốn ghi nhận thời gian thực vào ô B3, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

vba
ActiveSheet.Range("B3").Value = Now

Bước 2: Gắn câu lệnh hàm NOW vào sự kiện khi nhập dữ liệu

Để tự động ghi nhận thời gian bằng hàm NOW trong VBA, chúng ta phải gắn nó với sự kiện thay đổi dữ liệu trong ô A3. Dưới đây là cách bạn có thể làm điều này:

 1. Nhấp đúp vào Worksheet mà bạn muốn tạo sự kiện trong cửa sổ Project, ví dụ là Sheet1.
 2. Chọn đối tượng Worksheet.
 3. Chọn sự kiện Change.
 4. Một Sub được tự động tạo ra là Worksheet_Change.
 5. Viết code bên trong Sub đó như sau:
vba
If Not Application.Intersect(Range("A3"), Target) Is Nothing Then
ActiveSheet.Range("B3").Value = Now
End If

Trong đó:

 • Intersect(Range("A3"), Target) là vùng diễn ra sự kiện. Bạn có thể thay đổi tọa độ trong Range("...") tùy theo ô bạn muốn theo dõi.
 • Target chính là ô được chọn.
 • Target.Row là số dòng của ô được chọn.

Logic của code là xác định xem sự thay đổi có diễn ra trong ô A3 hay không. Nếu có, nó sẽ ghi nhận thời gian thực vào ô B3.

Bước 3: Tổng quát câu lệnh, mở rộng phạm vi tác động

Để làm cho câu lệnh tổng quát và áp dụng cho nhiều ô, bạn có thể xét một phạm vi rộng hơn. Ví dụ, bạn muốn ghi nhận thời gian khi nhập dữ liệu vào cột A từ A2 đến A100. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này:

vba
If Not Application.Intersect(Range("A2:A100"), Target) Is Nothing Then
If Range("A" & Target.Row).Value = "" Then
Range("B" & Target.Row).ClearContents
Else
Range("B" & Target.Row).Value = Now
End If
End If

Trong đó:

 • Intersect(Range("A2:A100"), Target) là vùng diễn ra sự kiện. Bạn có thể thay đổi tọa độ trong Range("...") tùy theo phạm vi bạn muốn theo dõi.
 • Target chính là ô được chọn.
 • Target.Row là số dòng của ô được chọn.

Logic của code là xác định xem sự thay đổi có diễn ra trong phạm vi cột A từ A2 đến A100 hay không. Nếu có, nó sẽ ghi nhận thời gian thực vào cột B tương ứng với dòng đó.

Như vậy, bạn đã biết cách tự động ghi nhận thời gian khi nhập dữ liệu vào Excel bằng VBA. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian và tạo ra dữ liệu chính xác hơn cho công việc của bạn.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Làm thế nào để tạo một sự kiện VBA trong Excel?

Để tạo một sự kiện VBA trong Excel, bạn cần mở Visual Basic for Applications, sau đó chọn Worksheet mà bạn muốn thêm sự kiện. Sau đó, bạn có thể chọn sự kiện từ danh sách sự kiện có sẵn và viết mã VBA tương ứng.

Tại sao chúng ta nên sử dụng VBA để ghi nhận thời gian trong Excel?

Sử dụng VBA để tự động ghi nhận thời gian khi nhập dữ liệu giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót do con người. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn làm việc với nhiều dữ liệu.

Có cách nào khác để ghi nhận thời gian trong Excel không sử dụng VBA?

Có, bạn có thể sử dụng hàm NOW trong Excel, nhưng kết quả của hàm này sẽ tự động cập nhật mỗi khi tính toán, không phù hợp khi bạn chỉ muốn ghi nhận thời gian khi hoàn thành việc nhập dữ liệu.

Làm thế nào để mở Visual Basic for Applications trong Excel?

Bạn có thể mở Visual Basic for Applications trong Excel bằng cách nhấp vào tab “Developer” (Phát triển) trên thanh công cụ, sau đó chọn “Visual Basic” từ menu.

Tôi có thể áp dụng cách này cho cột dữ liệu lớn hơn không?

Có, bạn có thể mở rộng phạm vi bằng cách thay đổi tọa độ trong câu lệnh VBA để áp dụng cho cột dữ liệu lớn hơn, ví dụ: A2:A1000.

 

Leave a Comment