Bảng giá vàng 9999 hôm nay ngày 15/5/2024

Loại VàngGiá MuaGiá Bán
Vàng miếng SJC 999.9 8,870 9,070
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 7,570 7,750
Vàng Kim Bảo 999.9 7,570 7,750
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 7,570 7,760
Vàng nữ trang 999.9 7,560 7,640
Vàng nữ trang 999 7,552 7,632
Vàng nữ trang 99 7,474 7,574
Vàng 750 (18K) 5,605 5,745
Vàng 585 (14K) 4,344 4,484
Vàng 416 (10K) 3,053 3,193
Vàng miếng PNJ (999.9) 7,570 7,760
Vàng 916 (22K) 6,958 7,008
Vàng 650 (15.6K) 4,841 4,981
Vàng 680 (16.3K) 5,070 5,210
Vàng 610 (14.6K) 4,535 4,675
Vàng 375 (9K) 2,740 2,880
Vàng 333 (8K) 2,396 2,536
Loại vàngMuaBán
SJC 1L, 10L, 1KG 89,000,00091,000,000
SJC 5c89,000,00091,020,000
SJC 2c, 1C, 5 phân89,000,00091,030,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ75,750,00077,450,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 75,750,00077,550,000
Nữ Trang 99.99%75,650,00076,650,000
Nữ Trang 99%73,891,00075,891,000
Nữ Trang 68%49,777,00052,277,000
Nữ Trang 41.7%29,616,00032,116,000Leave a Comment